Woodys Bra produkter april 17
Toppbanner UBRO
Förstasidan Söndagen den 22 juli 2018 - klockan 14:46 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

McDonald's vill etablera sig vid nya trafikplatsen i Bro


Karin Sidén 2017-12-08

Svenska McDonald's AB har ansökt om att få bygga en restaurang vid den nya trafikplatsen i Bro, Kockbacka. Vid årets sista Kommunstyrelsemöte som hölls i tisdags, den 6 december, togs frågan om etableringen upp. Även OK/Q8 AB har lämnat motsvarande intresseanmälan och även den ansökan kommer att bearbetas.

Enligt handlingarna till Kommunstyrelsens möte är Svenska McDonald's AB och OK/Q8 AB överens med berörda markägare. Den tilltänkta platsen är dock inte planlagt för dylikt ändamål varför frågan kommer att prövas i en fortsatt planprocess enligt plan- och bygglagens samt eventuellt miljöbalkens regelverk.

Mathias Rantanen på Upplands-Bro kommuns Samhällsbyggnadskontor förklarar att man i nuläget inte tittar på specifika aktörer utan fokuserar på själva detaljplanen och att han och hans medarbetare på Samhällsbyggnadskontoret nu fått i uppdrag att göra just det. 

-Mötet beslutade även om ett tillägg till uppdraget, där närheten till och kopplingen till Lejondalsjöns naturreservat ska beaktas avseende parkeringsplatser, rastplatser och informationsskyltar som en entréplats till naturreservatet.

-Kommunstyrelsens beslut idag avsåg att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5, m.fl. som ligger i anslutning till den nya trafikplatsen) för att möjliggöra etablering verksamhet för en rastplats med mat och bränsle. Kommunstyrelsen har däremot inte tagit ställning till vilka aktörerna är - men som det framgår av tjänsteskrivelsen i möteshandlingarna så är det Svenska McDonald’s AB och OK-Q8 AB som lämnat in en ansökan om att etablera sig i anslutning till den nya trafikplatsen, säger Mathias Rantanen och fortsätter:

-Svenska McDonald’s AB och OK-Q8 AB har i sin tur kommit överens med fastighetsägarna om att få köpa del av området (fastigheterna Finnsta 2:5 samt Finnsta 2:6) för att kunna etablera sina verksamheter, förutsatt att en detaljplan som tillåter dylik etablering fastställs.
I handlingarna står följande bedömning:

"Eftersom platsen redan idag är delvis ianspråktagen till förmån för den nya trafikplatsen Kockbacka skulle en etablering i direkt anslutning till denna inte innebära att orörd natur tas i anspråk för etableringen då platsen redan delvis är påverkad av anläggandet av trafikplatsen.

En rastplats med mat och bränsle är en vanligt förekommande kombination i anslutning till trafikplatser längs med våra nationella motorvägar varför konceptet är beprövat och efterfrågan finns enligt bedömningar som de båda företagen har gjort.

I planarbetet bör det undersökas om planläggning för parkering och rastplats i anslutning till verksamheterna är önskvärt och genomförbart för att öka möjligheten för medborgare och förbipasserande trafikanter att svänga in och besöka naturreservatet som har ett högt rekreativt värde.

En plan bör kunna handläggas med standardförfarande. Planen bör kategoriseras som en prioritering 2 i kommunens planprioritering. Om handläggningen av detaljplanen kan genomföras bör ett samråd för planen kunna hållas under 2018 och antagande av planen kan ske tidigast samma år." 

Länk till kommunens hemsida där hela handlingsdokumentet finns att läsa. Ärende nr 6.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Lördag 11/8
Bakluckeloppis i Bro
Måndag 20/8
Filmskaparkollo
Tisdag 21/8
Filmskaparkollo
Lördag 25/8
Bakluckeloppis i Bro
Vernissage: Konstrundan
Söndag 26/8
Vandring på Upplands-Broleden - med Naturskyddsföreningen
Lördag 1/9
Bakluckeloppis i Bro
KONSTRUNDAN
Söndag 2/9
KONSTRUNDAN
avståndsannons

Kultur & Fritid vt 18 Sommartider i Biblioteket

Socialdemokraterna Sommarhälsning 18

Centern - juli 18

UBH Sommarhälsning 18

UBROs egen

Sjöräddningen testamente

Röda Korset Medmänniska

WWFannons tigerfadder

Facebook

RSS-flöde

Alternative content


Håll Sverige rent

Om Du syns på Webben GUL

UBRO Panorama gif-fil
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen