UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Torsdagen den 24 september 2020 - klockan 22:39 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Ny teknik och långsiktighet ska förhindra framtida vattenläckor
Meddelande från Upplands-Bro


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2020-04-20

Henrik Kristensson, VA-chef i Upplands-Bro.
Bild:Upplands-Bro kommun
Henrik Kristensson, VA-chef i Upplands-Bro.

Då och då drabbas Upplands-Bro av vattenläckor. Men hur ser kommunens vattenledningsnät ut? Och vad gör kommunen för att förhindra framtida vattenläckor? Kommunens VA-chef, Henrik Kristensson, berättar att mycket har hänt under de senaste åren. Och ännu fler förbättringar är på gång.

-Det handlar om ny teknik, en långsiktig åtgärdsplan och ett förändrat arbetssätt där vi fokuserar mer på förebyggande insatser, säger Henrik Kristensson, VA-chef i Upplands-Bro kommun.

Ny VA-plan

2018 antog Upplands-Bro en ny VA-plan. Planen är en noggrann kartläggning av vattenledningsnätets styrkor och svagheter. VA-Planen innehåller också en förnyelseplan som beskriver nätets underhållningsbehov. Förnyelseplanen sträcker sig fram till år 2100.

Kommundirektör, Ida Texell, understryker vikten av långsiktighet i VA-arbetet.

-Med den nya VA-planen höjer vi blicken rejält. Kommunens vattenförsörjning ska präglas av långsiktighet och hållbarhet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

<span>Många vattenläckor sker på våren när tjälen går ur marken. Här är bild från förra veckans stora vattenläcka på Skolvägen i Kungsängen.</span>
Bild:Upplands-Bro
Många vattenläckor sker på våren när tjälen går ur marken. Här är bild från förra veckans stora vattenläcka på Skolvägen i Kungsängen.

Styrkor och svagheter

Kommunens vattenledningsnät är relativt välutbyggt, vilket innebär god dricksvattenskapacitet i stora delar av kommunen. På de flesta platser finns det också goda möjligheter att snabbt koppla om vattnet vid vattenläckor, vilket förkortar tiden utan vatten för hushåll.

Problemen med vattenledningsnätet handlar framförallt om att ledningarna är väldigt gamla. De flesta ledningar byggdes under 60- och 70-talet.

-Det föråldrade nätet innebär ett ökat underhållsbehov. Därför behöver vi byta ut och förnya ledningarna, förklarar Henrik.

Kameror och mikrofoner

Förutom en förnyelseplanen använder kommunen också ny teknik för att snabbt kunna upptäcka vattenläckor och svagheter i VA-nätet.

Systematisk områdesfilmning i avlopps- och dagvattenledningar är ett exempel. Rent konkret handlar det om att kommunen skickar ned kameror i ledningarna för att i ett tidigt skede upptäcka sprickor och korrosion i betongledningar. Tanken är att beta av hela kommunens ledningar under en 5-10-årsperiod.

Ett annat nytt grepp kommunen använder är läcksökning i dricksvattennätet med hjälp av mikrofoner. Genom att lyssna på ventiler och brandposter kan ljud som indikerar mindre läckor upptäckas. Läckor som finns med inte syns.

-Vi vill upptäcka och åtgärda små problem innan de blir stora problem för Upplands-Broborna, säger Henrik.

Smarta vattenmätare

Kommunen har också börjat att installera nya smarta vattenmätare. Vattenmätarna har en inbyggd sensor som lyssnar på vattenströmmen. Mätaren läser av strömmen en gång i minuten och kan upptäcka läckor i ett väldigt tidigt skede. Mätarna kan också larma vid onormal förbrukning av vatten i hemmet.

-Ett exempel är en fastighetsägare som hade glömt att stänga av en vattenslang i trädgården. Slangen sprutade ut tio kubikmeter vatten per dag. Mätaren upptäckte detta och vi kunde snabbt höra av oss till fastighetsägaren, och tillsammans åtgärda problemet, berättar Henrik.

De nya vattenmätarna fasas sakta men säkert in.

-Redan idag har vi 600 nya mätare på plats. De gamla mätarna kommer att bytas ut under en period på 7-8 år, förklarar Henrik.

Ny vattenledning

I september invigdes Norrvattens nya vattenledning i kommunen. Den nya ledningen knyter ihop Upplands-Bro med Sigtuna. Det betyder att kommunen inte längre bara får vatten från Järfälla, utan nu från två håll. Det innebär att kommunen blir mindre känslig för vattenläckor.

-Nu krävs två rejäla incidenter samtidigt för att kommunen ska bli helt utan vatten. De nya ledningarna är också i bättre material och har längre livslängd, säger Henrik.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Torsdag 22/10
Tidig kväll med Kjos - Medborgardialog
Tisdag 1/12
Tidig kväll med Kjos - Medborgardialog
avståndsannons

U-BHus Bro C sep 20

Barncancerfonden pluggannons

Sjöräddningen

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Röda Korset Syrien artikelannons 2017

UNHCR långsmal
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen