UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Onsdagen den 5 augusti 2020 - klockan 09:17 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Fem frågor till TOPP-FEM 
Socialdemokraterna


Karin Sidén 2018-08-21


VALET 2018    Med bara drygt två veckor kvar till valet är det dags att lära känna våra lokalpolitiker lite bättre. Vilka är de och var bor de? Vilka är hjärtefrågorna och vad är de stolta för inom politiken?

UBRO har bett de fem översta namnen på valsedlarna till våra åtta största lokala partier att presentera sig lite närmare. 

Alla har fått svara på samma fem frågor för att vi som läsare och potentiella väljare ska få veta ungefär lika mycket om varje kandidat. 

Turen har nu kommit till Socialdemokraternas presentation.

Kandidat 1    Camilla Janson

Bild:Privat

1) Jag heter Camilla Janson och är 54 år. Jag är uppvuxen i Nybro, Småland, och flyttade till Tibble 1988 då jag träffades av "Amors pilar".

Jag är mentalskötare och utbildad terapeut i psykoterapi, kognitiv beteendeterapi och debriefing. Jag har även läst projekt- och ledarskapsutbildningar och arbetat som teckenspråklärare inom bildningsförbund. Tillsammans med maken driver jag ett företag med fokus på biofeedback och mental coaching (vilande för närvarande).

2) Jag har arbetat aktivt inom politiken i 24 år, först som medlem i den lokala S-föreningen. Genom åren har jag bland annat varit ledamot i nämnd samt kommunfullmäktige, nämndeman i tingsrätten, ordförande i socialnämnden, ordförande i bildningsnämnden (med ansvar för utbildning, kultur- och fritid), oppositionsråd och nu under senaste mandatperioden Kommunstyrelsens ordförande. Med åren har jag även innehaft politiskt tillsatta uppdrag i bland annat Upplands-Bro Kommunföretag AB och Arbetsmarknadsutskottet som vice ordförande, varit ledamot Sociala välfärdsberedningen SIS, ordförande i Näringslivsrådet, kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet, samt i Brandkåren Attundas förbundsdirektion och ledamot i Europeiska Regionkommittén, REK, med flera.

3) Jag blev politiskt engagerad i början på 90-talet då jag som småbarnsförälder hade många synpunkter på den tidens barnomsorg i vår kommun. Till en början gick jag på medlemsmöten och kände att det var så häftigt att få vara med och diskutera utvecklingsfrågor och lösningar på dem i den kommun jag bor och lever i. Med tiden djupnade mitt engagemang och jag kände att jag ville och kunde vara med och förändra.

Ideologin som socialdemokratin vilar på står jag för: alla människors lika värde, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet.

4) Jag är stolt över att Upplands-Bro idag är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Bostadsbyggandet når rekordnivåer. Fler Upplands-Brobor går till jobbet, färre lever på försörjningsstöd. Fler har en bostad att komma hem till. Upplands-Bro är en plats där företag investerar och möjligheter skapas. En plats för utveckling och framtidstro.

Kommunens budget är stabil och det finns strategiska planer för samhällsutvecklingen.

5) Min hjärtefråga för framtiden är att Upplands-Bro kommuns positiva utveckling fortsätter. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle och därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle för fler jobb och tryggad välfärd prioriteras.

Vi ska anta de utmaningar vi möter och lösa problem som kan variera över tid. Idag handlar det ytterst om skapa ett starkt samhälle och ett tryggt Upplands-Bro. Att driva ansvarsfull utveckling kräver lyhördhet, tålamod, prioriteringar och att klara av att göra både och, för samhällsbygget hänger ihop.Kandidat 2    Rolf Nersing


Bild:Privat

1) Jag heter Rolf Nersing och är 42 år. Jag är född och uppvuxen i Märsta och flyttade 2005 till Bro där jag bott i mer centrala delar fram till för drygt ett år sedan då jag flyttade till Håbo-Tibble. Jag är utbildad gymnasieekonom och arbetar på en bank som redovisningsekonom.

2) och 3) Jag började intressera mig för politik på gymnasiet då det var tal om att införa avgifter för att få äta skolmaten. Jag var då med i arbetet att återstarta SSU i Sigtuna och har varit aktiv sedan dess i olika former. Under den innevarande mandatperioden har jag varit Utbildningsnämndens ordförande.

4) Jag är stolt över att vi under mandatperioden har tagit fram rutiner och arbetsredskap så att bostadsbyggandet och lokaler för service har tagit rejäl fart. Vi har tillsammans med professionen inom skolan tagit fram ett skolutvecklingsprogram som ska hjälpa oss att få en bättre skola i Upplands-Bro och vi kan nu se att skolresultaten har förbättrats.

5) Min hjärtefråga för framtiden rör kanske inte så förvånande skolan. För mig är det viktigt att alla elever har möjlighet att lyckas i skolan. Alla elever ska få det stöd de behöver för alla elever ska vara behöriga att komma in på gymnasiet. Kandidat 3    Catharina Andersson


Bild:Privat

1) Jag heter Catharina Andersson och är 68 år. Jag bor numera i Brunna och är Upplands-Bro-bo sedan tidigt 70-tal då jag flyttade till Tibble. Jag är småföretagare och konstnär.

2) och 3) Jag tog politisk ställning för 50 år sedan. När jag gick i gymnasiet insåg jag att det inte räcker med att påverka skolan inom elevrörelsen. Vill man vara med och påverka mer än den egna skolan, bör man engagera sig politiskt. Jag var då med och startade en SSU-klubb och gick med i Socialdemokraterna. Mina politiska sympatier är samma nu som då trots mina föräldrars borgerliga åsikter.

Mitt första uppdrag i Upplands-Bro kommun som förtroendevald politiker gavs jag för 30 år sedan. Jag blev ersättare i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Sedan dess har jag och har haft uppdrag inom olika politikområden. Idag är jag bland annat ordförande i Tekniska nämnden och vice ordförande i Norrvatten (som förser oss med vårt viktigaste livsmedel - dricksvatten) och Käppalaförbundet (som tar hand om vårt avlopp).

4) Jag är stolt över och tycker det är väldigt bra att vi lyckas medverka till att det byggs många bostäder i kommunen samt att många arbetsplatser etableras här samtidigt som vi tar hänsyn till att bevara vår särart, att vara en kommun med rik kultur och naturmiljö. Dessutom hinner vi samtidigt med att utifrån den kraftigt ökade efterfrågan bygga ut den kommunala servicen med skolor, förskolor, lekplatser, idrottsplatser med mera.

5) Min hjärtefråga för framtiden är att vi kan fortsätta den mycket positiva utvecklingen i vår kommun samt göra nödvändiga anpassningar/utbyggnader i Norrvatten- och Käppalaförbunden så att vi klarar regionens höga utbyggnadstakt.Kandidat 4    Björn-Inge Björnberg


Bild:Privat

1) Jag heter Björn-Inge Björnberg och är 61 år. Jag har bott i Upplands-Bro sedan 1991 och är uppvuxen i Västerås där jag gick tekniskt gymnasium. Jag har arbetat som väg- och anläggningsarbetare vid NPL-Bygg och på senare år som förhandlingsombudsman vid fackförbundet Seko.

2) Jag har varit aktiv i politiken under senaste mandatperioden, alltså sedan 2014. Detta som ersättare i kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.

3) Jag har varit medlem i socialdemokraterna sedan en längre tid och har velat engagera mig, dock har arbete och stor familj gjort det svårt att få tid att deltaga aktivt. Jag såg att jag genom min arbetslivserfarenhet, förhandlingserfarenhet och inte minst genom min stora familj och härigenom stora och långa erfarenhet med kontakt med skolan hade goda förutsättningar att ge något tillbaka det samhället gett mig och min familj. Inför valet 2014 fanns möjligheten till att avvara tid för politiken och jag tackade ja på förfrågan från partiet.

4) Jag är stolt över att vi tagit ett stort ansvar i två tunga områden under den här mandatperioden. Bostäder har byggts och skolan har blivit bättre. Upplands-bro har de senaste fyra åren tagit ett stort ansvar för bostadsbyggande och möjlighet för ny näringsverksamhet och härigenom nya arbetsplatser. Under mandatperioden märks skillnad med förbättrade skolresultat trots utmaningar med ökade behov av insatser för elever med särskilda behov. Skolutvecklingsprogrammet har engagerat personalen, gett skolledningen kunskap om vilka åtgärder som behövt vidtas och varit ett viktigt stöd för rätt åtgärder, som exempelvis kompetensutveckling av personalen. Socialdemokraterna har styrt genom att ge professionen rätt förutsättningar och inte genom detaljerade pekpinnar.

5) Min hjärtefråga för framtiden är skolan som är och kommer att vara en av de viktigaste intuitioner samhället har för att bibehålla ett tryggt samhälle med god standard för alla. Vi får inte tappa någon generation i utanförskap. Alla ska med och jobba på framtidsbygget. Nu gäller det att hålla i de skolplaner som redan ligger, och utveckla nya för de områden som kommer på sikt. Det finns fortfarande ett behov av fler bostäder, bostäder som folk har råd att bo i, mixade bostadsformer som minskar segregationen. Här behöver kommunen släppa fram nya grepp och idéer. Föreningslivet har varit viktigt för mig och min familj och vår utveckling, för vår etablering i kommunen och att komma in i samhällslivet. Föreningslivet ska ges goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Här finns mer att göra. 
Kandidat 5    Linda H Pettersson
 


 
Bild:Privat
 

1) Jag heter Linda H Pettersson, är 44 år och bor i Kungsängen. Jag är uppvuxen i Upplands-bro och har bott här i största delen av mitt liv.

Jag har utbildning och mångårig bakgrund inom vården, men arbetar idag som handläggare inne på LO-Distriktet i Stockholms län. Dessförinnan arbetade jag fackligt inom kommunal.

2) Jag har arbetar inom politiken i ca 5 år.

3) Jag bestämde mig för att engagera mig politiskt då jag insåg att många förhandlingar för schyssta villkor inom det fackliga arbetet även krävde lagändringar och politiska beslut. Men en viktig fråga för mitt tidiga engagemang för politiken har varit barns rättigheter och behov av särskilt stöd till utbildning oavsett skola. Det råder stora kvalitetsskillnader och möjligheter.

4) Jag är stolt över avskaffandet av fas 3 och höjt barnbidrag.

5) Min hjärtefråga för framtiden handlar till stor del om arbetsmiljö. Du ska kunna gå till jobbet utan att riskera att bli sjuk av stress eller att förolyckas. En annan viktig fråga är vinster i vår välfärd. Dessa enorma vinstuttag som kontrar extra händer, medmänsklighet, och välmående och framtidstro för kollektivet.Alla Fem frågor till TOPP-FEM-artiklarna:

Liberalerna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Moderaterna

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna 


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Söndag 9/8
Sommarcafé och Kulturutflykt
avståndsannons

Sjöräddningen

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Röda Korset Syrien artikelannons 2017

UNHCR långsmal
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen