UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Fredagen den 10 juli 2020 - klockan 12:07 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Ifrågasatt upplägg på PRO's politikerutfrågning 


Karin Sidén 2018-08-27

PRO i Kungsängen och Bro har bjudit in till politikerutfrågning om kommunens äldrepolitik, en utfrågning som ska hållas idag, måndag. För åhörarna lär det sannolikt inte bli så mycket till debatt utan mer som en frågestund då, som det ser ut nu, endast Socialdemokraterna kommer att deltaga. PROs styrelse hade i sitt debatt-upplägg valt att endast bjuda in de två största partierna i respektive block, Socialdemokraterna och Moderaterna, något som upprört övriga partier och som i sista stund lett till att Moderaterna hoppat av. 

-PROs styrelse har valt att enbart bjuda in Socialdemokraterna och Moderaterna medan övriga lokala partier i Upplands-Bro lämnas utanför. Efter att detta ifrågasatts av andra partier har PROs styrelseordförande stått fast vid att övriga partier inte ska bjudas in bland annat med med motiveringen att de två största partierna representerar var sin sida av blocken - vilket ju är ett lite udda argument då vi för närvarande har en blocköverskridande koalition i kommunen, säger Martin Normark (L).

Moderaterna har efter att försöken att ändra upplägg på debatten misslyckats valt att kliva av, något som PROs ordförande Britt-Marie Gerdin beklagar.

-Hela upplägget bygger på att endast två partier ska delta. Nu ser det ut som om det endast blir ett parti (socialdemokraterna), vilket naturligtvis är olyckligt. Men vi kommer inte att ändra oss. Vi tycker att vi, som enskilda föreningar, har rätt att själva bestämma över vilka vi bjuder in. Hela situationen har tagit en tråkig vändning tyvärr och vi beklagar detta.

De lokala pensionärsföreningarna PRO Bro och Kungsängen har tillsammans med SPF Vikingarna och Kalevala genom åren ordnat politikerutfrågningar vid flera tillfällen, bland annat vid förra valet (2014). Årets utfrågning har redan innan den gått av stapeln väckt åsikter på grund av sitt upplägg då PROs styrelse valt att endast bjuda in två partier, S och M. Vid alla tidigare tillfällen har man bjudit in samtliga lokala partier till panelutfrågningen. Britt-Marie Gerdin, ordförande i PRO, förklarar varför styrelsen i år valt ett annat upplägg:

-Vi har tidigare haft annat upplägg, till exempel en panelutfrågning med alla partier. Ett sådant tillvägagångssätt har både för- och nackdelar. En nackdel som vi upplevt är att det efter åtta inlägg av åtta partiföreträdare kan vara lite svårt för lyssnaren att komma ihåg vad vars och ens budskap egentligen var. Erfarenheten är att denna form gärna blir lite av ”korvstoppning” och att det är svårt att få till debatt och dialog mellan deltagarna i panelen. För åhörarna är det troligen också lite svårt att efteråt sortera budskapen och komma ihåg vem som sade vad. En fördel är naturligtvis att alla partier får komma till tals.

Britt-Marie Gerdin förklarar vidare:

-Denna gång - detta valår - ville vi pröva en ny modell. För det första är det denna gång endast PRO Bro och Kungsängen som anordnar utfrågningen. För det andra ville vi försöka få till stånd inte bara en utfrågning utan även en debatt/dialog. Därför bestämde vi oss för att endast bjuda in två partier, en från nuvarande koalitionen (S) och en från oppositionen (M). Vi har alltså valt att bjuda in de två största partierna, som representerar varsin sida av blocken - om man nu kan tala om block i kommunalpolitiken.

Det nya upplägget för politikerutfrågningen har väckt uppmärksamhet och har ifrågasatts av övriga partier. Bland annat ifrågasätter man argumentet om att det kan vara svårt för åhörarna att hålla ordning på och komma ihåg budskapen från åtta olika debattörer.

-Vi tror till skillnad från PROs ledning att äldre erfarna årsrika personer visst har förmågan att hålla isär budskapen från flera partier. Uteslutningen av Kristdemokraterna från debatten är extra märklig då Kristdemokraterna innehar ordförandeposten för den kanske viktigaste nämnden för äldre, Socialnämnden, i kommunen. Vi beklagar det val PROs ledning gjort att begränsa debatten kring äldrefrågorna till en duell mellan två partier. Vi tror att det skulle ligga i PROs medlemmars intresse att få en mer fullständig inblick i vilken äldrepolitik alla partier i kommunen vill driva, säger Martin Normark som företräder Liberalerna i Upplands-Bro.

Martin Normark fortsätter:

-Motiveringen till att bjuda in de två största partierna för att de representerar var sin sida av blocken är ett lite udda argument då vi för närvarande har en blocköverskridande koalition i kommunen. Övriga partier utanför S och M har egna program inför valet och anser sig inte representeras via något annat parti. Tanken om block och blockföreträdare bygger ju på att de som deltar har ett ansvar för att leda övriga partierna inom ”blocket”. Men nu går vi till ett val där samtliga partier söker profilera sig själva och jag tror inte att till exempel V och SD anser sig representerade av M eller att till exempel KD skulle tycka att de inte har något eget att säga i äldrefrågorna utan att S kan representera dem.

-Andra lokala intresseorganisationer som bjudit in till valdebatt, som exempelvis Företagarna, Villaägareföreningen, Hyresgästföreningen samt aktionsgruppen för Villa Skoga, har samtliga valt att bjuda in alla partier. Vi tror inte att PROs medlemmar skulle ha svårare än någon annan att ta till sig budskapen i en politikerutfrågning med fler deltagare än två och därför tycker jag, och flera med mig, att det är ett gravt feltänk från PROs styrelse som beklagligt nog drabbar medlemmarna som ju faktiskt kan vara nyfikna på andra partier än M och S, avslutar Normark.

Kritiken från övriga, ej inbjudna partier, mot upplägget har påverkat Moderaterna som i torsdags meddelade Britt-Marie Gerdin att man gärna deltar i måndagens politikerutfrågning - förutsatt att alla åtta partier får delta.

-I torsdags kväll nåddes jag av budskapet att Moderaterna inte kommer att ställa upp om inte alla partier får delta. Mitt svar på det var att mötet hålls enligt planering då planeringsförutsättningarna i så sent skede inte kan ändras. Hela upplägget bygger på att endast två partier ska delta. Nu ser det ut som om det endast blir ett parti (socialdemokraterna), vilket naturligtvis är olyckligt. Men vi kommer inte att ändra oss. Vi tycker att vi, som enskilda föreningar, har rätt att själva bestämma över vilka vi bjuder in. Hela situationen har tagit en tråkig vändning tyvärr och vi beklagar detta.

Fredrik Kjos, ledare för Moderaterna i Upplands-Bro, kommenterar avhoppet från utfrågningen:

-När önskemål från andra partier, avseende deltagande i debatten om äldrefrågor hos PRO, framfördes i förra veckan var det självklart för oss att ställa oss bakom deras önskan, något som vi framförde till styrelsen. Då PRO trots det envist höll fast vid planen att stänga de flesta partier ute tvingades vi tacka nej till debatten i just den formen. Vi tycker att det både märkligt och tråkigt att PRO inte lyssnat på de önskemål som partierna i kommunen lyfte i veckan som gick.

-Visst hade vi kunnat ta med alla partier, men nu har vi planerat för två. Moderaterna som nu hoppat av tackade ja till deltagande enligt detta upplägg redan i början av juli och de bekräftade deltagandet i utfrågningen för ungefär en vecka sedan. I början av förra veckan hörde så Liberalernas Martin Normark av sig då han framförde sina och de övriga partiernas synpunkter på utfrågningens upplägg. Och på torsdagen, sent på eftermiddagen, fick vi veta att M inte längre ville delta om inte övriga partier var med. Då var lokal bokad, annons hade gått ut och vi var i slutfasen av planeringen. Hade ”protesterna” mot upplägget kommit tidigare hade vi naturligtvis haft tid att diskutera ett annat upplägg. Nu genomför vi mötet med en deltagare, Socialdemokraterna, säger Britt-Marie Gerdin avslutningsvis.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.
avståndsannons

Socialdemokraternas sommarhälsning 20

Sjöräddningen

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Röda Korset Syrien artikelannons 2017

UNHCR långsmal
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen