Fortsatta arbeten på Mälarbanan under 2014


Karin Sidén 2014-01-09

Trafikverket fortsätter sitt utbyggnadsarbete av Mälarbanan under 2014. För trafikanterna innebär det att järnvägsspåren mellan Barkarby och Kallhäll kommer att stängas för all trafik vid ett antal tillfällen under året. Bussar kommer då att ersätta pendeltågen.

Vid ett flertal tillfällen under 2014 kommer Trafikverket att stänga av järnvägen mellan Barkarby och Kalhäll för att fortsätta sitt arbete med utbyggnaden av Mälarbanan. Pendeltågsresenärer längs linjen hänvisas då till ersättningsbussar.

För att minska påverkan av avstängningarna så att så få trafikanter som möjligt drabbas försöker Trafikverket att planera in dem till helger och långhelger. På Trafikverkets och SLs hemsida finns aktuell information om avstängningarna allt eftersom året går, men så här ser planerna ut i nuläget:

Söndagsmorgnar under perioden 12 januari–7 december 2014:
Bussar ersätter pendeltågen i båda riktningarna mellan Spånga och Bålsta på söndagsmorgnar kl. 04.30–08.50. Undantag är söndagarna den 1 juni och 22 juni då tågen planeras att gå som vanligt.

Under fem helger stängs tågtrafiken av redan klockan 21.00 på lördagskvällen:

  • 25-27 januari
  • 15-22 april
  • 27 juli-4 augusti
  • 30 oktober-3 november

Både på söndagsmorgnar och vid helgavstängningarna är det samma lösning för ersättningstrafiken:

  • Buss 35A går sträckan Spånga–Kungsängen–Bro–Bålsta och omvänt.
  • Buss 35D går sträckan Spånga–Barkarby–Jakobsberg–Kallhäll–Kungsängen och omvänt.

Länk till Trafikverkets hemsida.
Länk till SLs hemsida.