Käppalaförbundets slamlager överklagat


Karin Sidén 2014-01-03

Trots att Upplands-Bro kommun, Naturvårdsverket och de boende sagt nej till Käppalaförbundets ansökan om att anlägga ett mellanlager för avloppsslam i Upplands-Bro har Länsstyrelsen godkänt ansökan. Beslutet har överklagats både av Upplands-Bro kommun och av de boende.

I november 2013 kom Länsstyrelsens beslut i frågan om en eventuell mellanlagringsanläggning av avloppsslam i Upplands-Bro. För de boende i Näshagen, Långvreten och trakten däromkring var det ett mycket negativt besked. Även för Upplands-Bro kommun som motsatt sig anläggningen var det ett ovälkommet beslut Länsstyrelsen fattade. Upplands-Bro kommun anser att miljöaspekterna är för dåligt utredda och att miljön i det aktuella området redan är belastad i och med Ragn-Sells anläggning på Högbytorp, Jehanders bergkross och E-ons kommande anläggning. På Bygg och Miljönämndens sista möte innan juluppehållet beslutade man därför att överklaga Länsstyrelsens beslut. Senast den 27 december 2013 skulle eventuella överklaganden göras.

De boende har bildat ett par olika arbetsgrupper som tillsammans formulerar skrivelser, överklaganden och insändare för att på så sätt bearbeta beslutsfattarna.

-Vi anser inte att en mellanlagring av rötslam ska ske i Upplands-Bro över huvud taget. Vi är oroliga för hur ett eventuellt slamlager kommer att påverka den närliggande miljön. Vi är oroliga för påverkan på skog och mark, närliggande sjöar och grundvatten, för partiklar och fibrer i luft och för buller och dålig lukt, förklarar Erik Karlsson, aktiv i arbetsgruppen.

-Avvattningen av slamlagret ska ske ut i Sigtunaviken, till Mälaren som är Sveriges största dricksvattentäkt, fortsätter Erik.

Avloppsreningsverket Käppalaförbundet på Lidingö är ett kommunförbund med 11
kommuner i Stockholms län som delägare, däribland Upplands-Bro kommun. Dit kommer avloppsvattnet från de 11 kommunerna, och genomgår där ett antal olika processer för att renas innan det kan släppas ut igen. I reningsprocessen bildas biprodukter, såsom gas och slam. Gasen driver 100 av SL's innerstadsbussar. Slammet innehåller förutom det självklara innehållet avföring, toalettpapper och annat avloppsrelaterat även tungmetaller, läkemedelsrester, diverse gifter och bakterier man inte vill få ut i grundvattnet. För att bli av med bakterierna mellanlagras slammet och det är en sådan mellanlagringsplats Käppalaförbundet ansökt om att få anlägga i Upplands-Bro. Länsstyrelsen har godkänt ansökan trots de farhågor Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro kommun och boende framfört.

Efter mellanlagringen kommer slammet att forslas till de bönder som sprider det över sina åkrar. I Upplands-Bro kommun är det ett flertal av storbönderna som använder slammet som jordförbättringsmedel och gödsel på sina åkrar. Slammet innehåller trots mellanlagringen, och därigenom viss rening, ett antal tungmetaller, läkemedelsrester och andra gifter.

-Vi är också oroliga över att Håbo-Tibble och Bro, som redan har en stor miljöbelastning genom Ragn-Sells anläggning och snart E-ons sopförbränning, genom en ytterligare avfallsanläggning på orten kommer att ses som Storstockholms sopstation och inte som den idyll som vi faktiskt är. Vem flyttar medvetet in till en ort där det till och från luktar avloppsslam? sammanfattar Erik de boendes farhågor.