C bjöd in Landstingsråd Gustav Hemming för att prata pendling och trafikfrågor


Karin Sidén 2017-12-22

Lisa Edwards, gruppledare i Centern i Upplands-Bro och Gustav Hemming, regionsplanelandstingsråd pratade om kollektivtrafik när Gustav Hemming bjöds på rundtur i Upplands-Bro.
Bild:Karin Sidén
Lisa Edwards, gruppledare i Centern i Upplands-Bro och Gustav Hemming, regionsplanelandstingsråd pratade om kollektivtrafik när Gustav Hemming bjöds på rundtur i Upplands-Bro.

Pendeltåg och bussar är något som berör - och inte sällan upprör - gemene man. För oss i Upplands-Bro, som jämfört med dem som bor närmare Storstan har begränsade valmöjligheter, är kollektivtrafiken en hjärtefråga och en viktig del i vardagspusslet.

Att det finns förbättringspotential är en mild omskrivning av hur Upplands-Bro-borna ser på kollektivtrafiken och vore det bara upp till våra lokala politiker att bestämma hade turtäthet och linjedragningar garanterat sett annorlunda ut. Trafikfrågor avgörs inte kommunalt utan av landstinget och därför bjöd Centerpartiet för ett tag sedan in Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd, för att diskutera frågan.


Upplands-Bro är en förhållandevis liten kranskommun som ligger långt ut i periferin i Stockholms län. Men vi är en starkt växande kommun, både vad gäller befolkning och arbetsplatser. Många Upplands-Bro-bor är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till och från arbete och skola, och ett växande antal människor som bor utanför kommungränsen är i sin tur beroende av att kunna ta sig till och från sin arbetsplats och skola i Upplands-Bro. 

Den ständigt högaktuella frågan om kollektivtrafiken engagerar därför både allmänhet och politiker. Om man bortser från förseningar och ersättningsbussar finns det få saker som får pulsen att slå så högt som den långdragna frågan om kvartstrafik till Bro.

För kommunens politiker har frågan om kvartstrafik till Bro blivit något av en evighetsfråga. Varje år skickar man in skrivelser till Landstinget med önskemål om ändrad turtäthet och fler bussar, och hittills har man bara nått begränsad framgång. Partierna jobbar både tillsammans och var och en för sig för att påverka beslutsfattarna och nu senast var det våra lokala centernpolitiker som bjöd in "sitt" landstingsråd, Gustav Hemming för ett dialogmöte och en rundtur i kommunen.

-Vi hade en bra dag. Gustav Hemming kom med tåget till Kungsängen där han fick träffa den politiska ledningsgruppen i kommunen med företrädare för flera partier. Att bara sitta i ett mötesrum och ta del av siffror ger inte lika mycket som att se verkligheten så därefter åkte vi på en rundtur så att han med egna ögon kunde se hur mycket bostäder och arbetsplatser det byggs här i kommunen. Vi är glada att han kom och lyssnade och såg. Vi hade en konstruktiv och givande dialog där vi kunde visa hur mycket vi i Upplands-Bro bidrar med i bostadsbyggandet och företagandet, säger Lisa Edwards, gruppledare i (C) i Upplands-Bro.

Kvartstrafik för pendeltågen till Bro var huvudtemat för dagen även om man pratade om kollektivtrafiken i stort också. Efter rundturen blev det lunchstopp och fortsatt dialog på Café Nyfiket i BroHuset.


Lisa Edwards, Gustav Hemming, Alfred Askeljung (politisk sekreterare), Mattias Peterson (ordförande i C i Upplands-Bro) samt Ricard Koljo (kassör i C i Upplands-Bro) utanför Bro station.
Bild:Karin Sidén
Lisa Edwards, Gustav Hemming, Alfred Askeljung (politisk sekreterare), Mattias Peterson (ordförande i C i Upplands-Bro) samt Ricard Koljo (kassör i C i Upplands-Bro) utanför Bro station.

Gustav Hemming berättade att det finns en del fysiska begränsningar som gör att man rent praktiskt inte kan införa kvartstrafik till Bro utan att göra större investeringar. Det behövs bland annat ett så kallat vändspår och förbigångsspår i Bro för att det ska vara möjligt. Här menade Gustav Hemming att staten och Trafikverket bör bidra ekonomiskt och ta sitt ansvar för nya spårutbyggnader.

-Att öka trafiken till Bro gagnar många och ger stor nytta inte bara för Bro-borna, men investeringarna som krävs är betydelsefulla. Efter de stora investeringar som gjorts och fortfarande kommer att göras under många år framöver i Citybanan och tunnelbanan, bland annat med utbyggnaden till Barkarby, finns det inte utrymme kvar i landstings-budgeten för större investeringar. 

Han tipsade dock Lisa Edwards, Mattias Peterson och de andra närvarande centerpolitikerna om en nyhet som Landstinget ska testa från 2018: ett så kallat nybyggaravtal. Centralt i nybyggaravtalet är att man i ett samarbete mellan landsting, kommun och byggherre redan innan spaden sätts i backen för att bygga ett nytt bostadsområde ska planera för och bygga ut kollektivtrafiken. Tanken är att alla delar på kostnaden och att de som sedan flyttar in i området ska kunna ha fungerande kollektiva kommunikationer från dag 1. 

-Nybyggaravtalet handlar om ett samarbete mellan landstinget, kommunen och byggherren. Alla hjälps åt att investera och alla vinner på det. Och i en kommun som Upplands-Bro tror jag verkligen att det skulle kunna vara väl värt att testa, säger Gustav Hemming.