Bättre Medborgarlöfte mellan Polisen och Upplands-Bro behövs
Pressmeddelande från Allianspartierna i Upplands-Bro


2018-11-08

Det förslag till Medborgarlöfte, eller samverkansöverenskommelse, mellan polisen och Upplands-Bro kommun som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde i november behöver utvecklas ytterligare.

-Det viktiga samarbetet med polisen måste få en solid grund för att nå bra resultat.
Den ungdomskriminella utvecklingen i kommunen är sämre än tidigare samtidigt som den polisiära närvaron i stort sett inte förbättrats. Det är därför viktigt att vi kan säkra att samverkansöverenskommelsen med polisen leder till skarpa förslag som ger konkret förbättring, säger Fredrik Kjos (M) kommunalråd.

Att kommuner och polisen upprättas samverkansöverenskommelse har under det senaste decenniet blivit allt vanligare. Överenskommelserna syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar och hur samverkan mellan de olika organisationerna bör ske och hur den kan utvecklas.