Ombyggnad av fjärrvärmenätet i Bro
Nyhet från Upplands-Bro kommun


Nyhet från Upplands-Bro kommun 2020-02-21

I Bro samhälle i Upplands-Bro kommun förses majoriteten av bostäderna med fjärrvärme. Värmenätet börjar nå sin tekniska livslängd och därför inleder E.ON nu ett större grävarbete för att förlägga nya ledningar och säkra värmeleveranserna till området.

Fjärrvärmeledningen dras även om lokalt för att på sikt möjliggöra en avveckling av panncentralen i centrum. En avveckling som nu blivit möjligt tack vare den nya kretsloppsanläggningen på Högbytorp som numera förser området med återvunnen fjärrvärme.

Arbetet i Bro Centrum kommer att ske i två etapper:

I den första etappen sker grävarbetet längs gång- och cykelbanan söder om förskolan Norrgrinden fram till Norrgrindsvägen. Under grävarbetet kommer gångare och cyklister ledas om runt Norrgrindens förskola. Gräv och rörarbetet i gc-banan beräknas pågå fram till vecka 11 för att sedan återfyllas runt v.14.

I den andra etappen kommer arbetet att ske vid Centrumparkeringen mellan Råbystigen och Brostigen och kommer innebära att delar av parkeringen kommer att spärras av under arbetets gång. Det gräv och rörarbetet beräknas vara klart vecka 16 och återställas v.20

När grävarbetena är avslutade vid de båda etapperna kommer ett inkopplingsarbete att ske då varmvattenleveransen till området stängs av. Inkopplingsarbetet sker nattetid (troligtvis bara en natt) och information till boende och verksamheter kommer att gå ut i god tid. Därefter sker återfyllning, återställning och städning av området vilken beräknas slutfört v 22.