Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören: Vi viker oss inte för hot mot demokratin!
Meddelande från Upplands-Bro kommun


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2020-05-27

Bild:Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun utsattes under morgonen för ett hot i form av att misstänkt föremål lämnades utanför kommunhuset. Polis, räddningstjänst samt nationella bombskyddet är på plats. Ett flertal boende i närområdet har evakuerats på polisens inrådan. De evakuerade får hjälp att ta sig till en skola där de kan vara tills avspärrningarna hävs.

-Vi kommer aldrig att vika oss för hot mot demokratin. Vårt uppdrag är att säkerställa att de viktiga samhällsfunktionerna upprätthålls. Under dagen var sedan tidigare flera viktiga politiska möten planerade att hållas. Dessa möten kommer att bli av, även om platsen behöver ändras. Vi kommer aldrig att vika oss för hot mot demokratin. Vi kommer aldrig att acceptera att brottsliga handlingar lägger krokben för demokratiska processer, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Ida Texell, kommundirektör.

Upplands-Bro kommun vill rikta ett stort tack till polisen för gott samarbete!


Länk till kommunens hemsida