Eldning avråds
Meddelande från Upplands-Bro kommun


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2020-05-29

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Eldning avrådes gäller från och med den 29 maj 2020 kl 12.00 i Upplands-Bro kommun och samtliga kommuner som ingår i Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län.

Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.

På grund av den stora risken för skogs och markbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

All eldning sker på eget ansvar!

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.


För mer information

  • Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning av trädgårdsavfall.
  • Följ brandriskprognosen via SMHI
  • Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute

Information om brandrisken kan du även få på följande telefonnummer:
  • Södertörns brandförsvarsförbunds region, tfn 08-721 23 26
  • Räddningsregion Mitt 08-454 83 39