"Meningsfyllt" och meningsfullt sommarjobb när ungdomar startar tidning


Karin Sidén 2020-06-16

Från vänster: Dylan, Elie-Antonio, Natan, Hussein, André, Sharmarke och Sara. Saknas gör Abdinajib och Hasty.
Bild:Karin Sidén
Från vänster: Dylan, Elie-Antonio, Natan, Hussein, André, Sharmarke och Sara. Saknas gör Abdinajib och Hasty.

Sommarlovet har börjat och för många av kommunens ungdomar väntar några veckors sommarjobb. För några av ungdomarna blir det ett lite annorlunda sommarjobb: de ska nämligen driva en webbtidning som heter UNGDOMSNYTT. 

Idén om att göra en tidning kommer från ungdomarna själva och syftet med tidningen är att rikta strålkastarljuset mot allt positivt som händer, sådant som liksom bara sker utan buller och bång, och som sällan lyfts fram.

-Vi vill försöka ge en mer rättvis bild av livet som ungdom i Upplands-Bro. Dels visa på allt positivt som sker för andra ungdomar men också för att visa vuxenvärlden att den stora majoriteten av oss är skötsamma och inte vill annat än att vår kommun ska vara en trygg och uppskattad plats, förklarar Elie-Antonio, Hussein och Natan som är tre fjärdedelar av kvartetten som kom med idén om att skapa en ungdomstidning.

De flesta av oss kopplar nog samman ordet sommarjobb med butik, lager, förskola, parkskötsel eller dylikt. Traditionella sommarjobb med tydliga "spelregler" som ger ungdomarna en första inblick i arbetslivet. För några av kommunens sommarjobbande ungdomar blir den här sommarens sommarjobb en helt annan erfarenhet, då de erbjudits möjligheten att vara med och skapa UNGDOMSNYTT, en webbtidning av ungdomar - för alla.

Ungdomsnytt är från början en idé som kommer från ungdomarna själva, där tanken är att man vill visa på allt bra som händer. Helt enkelt lyfta det som inte annars skulle lyftas.

Elie-Antonio berättar kort bakgrunden till hur Ungdomsnytt-idén kom till:

-Vi är fyra killar från Bro, helt vanliga ungdomar, som upplever att det är en ganska skev bild av samhället och av ungdomar som syns i media. Visst finns det problem, och ungdomar som gör dumma saker, men majoriteten är skötsamma och ambitiösa. Men det mesta som syns i sociala medier och i tidningarna är negativt, och då blir det liksom en sorts sanning att alla ungdomar gör dumheter. Folk är nästan rädda för oss bara för att vi är ungdomar, för bilden som målas upp är att ungdomar är ligister.

Natan och Hussein håller med och vidareutvecklar svaret:

-Det är så många som gnäller och tycker mycket, men väldigt få som faktiskt gör något. Också bland oss ungdomar. Men vad blir det för skillnad om vi sitter och gnäller om att allt bara är dåligt? 

Det är en retorisk fråga. För det vet ju alla att gnäll i sig inte ger någon förändring. Man måste ju vara konstruktiv också. Komma med förslag på förändringar. Just precis som killarna gjorde. Och här, en solig och varm junimåndag, ser vi resultatet av ett konstruktivt förslag: Den första redaktionen för Ungdomsnytt som förutom intiativtagarna även består av ungdomarna André, Sara och Hasty. Om tre veckor byts delar av redaktionen ut, och om ytterligare tre veckor är det dags igen för ny laguppställning.

Redaktionsmöte dag 1.
Bild:Karin Sidén
Redaktionsmöte dag 1.

När UBRO kommer på besök är det premiärdag, och gruppen har bara precis hunnit hälsa på varandra och presentera tanken bakom projektet. Sharmarke Elmi, som under flera år arbetat för och med kommunens unga, leder projektet tillsammans med sin kollega Dylan Baban:

-Vi vill berätta om allt bra som händer. Dels för att stärka alla ungdomar, men också för att uppmärksamma vuxenvärlden på att det finns mycket positivt som händer bland kommunens unga. Har man ingen egen kontakt med ungdomar är det nog lätt hänt att man tror att det bara är illdåd och dåligheter som händer, men så är det ju verkligen inte! 

Sharmarke fortsätter:

-Och jag vill särskilt lyfta fram det fantastiska i att det här är ett initiativ från ungdomarna själva. Det var de som lyfte frågan och undrade om det inte skulle vara möjligt att starta en tidning för att få möjlighet att visa på att det händer bra saker också, och sedan har vi därifrån kunnat ordna möjligheten till sommarjobb. Det sker inom kommunens sommarjobbssatsning, och det är jag och Dylan som är ledare med övergripande ansvar, men idén kommer alltså från de här killarna: Elie-Antonio, Hussein och Natan, samt Abdinajib som inte kunde vara med i dag.

-Att kommunen tagit ungdomarnas idé om en tidning på allvar och gett oss den här möjligheten är toppen! Vi har också fått fin hjälp av kommunikationsavdelningen och då särskilt Stella Papanagiotou som gett oss en snabbutbildning i hur vi kan arbeta med tidningen. Och samarbetet med dig, Karin, och UBRO lyfter projektet ytterligare!

Tanken är att ungdomarna sköter det mesta och att Sharmarke och Dylan mer har det övergripande ansvaret, överblicken. Men det är ungdomarna som ska hitta artikelstoff, skriva, fotografera och allt annat som hör till. Under tiden kommer de att få lära sig mer om hur man ska tänka när man skriver, om källkritik, och annat man har nytta av. Där kommer också samarbetet med undertecknad och UBRO in i bilden, och blir lite som ett "moderskepp" eller en uppsättning stödhjul till UNGDOMSNYTT. 

-Vår plan är att ungdomarna är ute och gör reportage i början av veckan och därefter skriver och jobbar med bilder för att sedan varje fredag kunna publicera ett antal artiklar. Eftersom vårt fokus är mjuka, positiva nyheter så är det inte prio att få ut något snabbt utan i stället något läsvärt, säger Dylan och Elie-Antonio lägger till: 

-I första hand är det ju nyheter av ungdomar, för ungdomar, men vi vill ju att också de vuxna ska läsa. Vi hoppas att det finns ett brett intresse för att få veta mer om bra saker som händer, för när man är ute på sociala medier är det lätt att tro att allt är dåligt!