Torrt och varmt - SMHI utfärdar brandrisk-varning


Karin Sidén 2020-06-22

I går eftermiddag (21/6) utfärdade SMHI en brandrisk-varning för stora delar av landet, däribland Stockholms län. Det är torrt i markerna och därför är spridningsrisken stor. Väderprognosen för de kommande dagarna lovar idel sol och värme vilket kommer att medföra en ökad brandrisk.

Definitionen för brandrisk:  Innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Sedan den 11 juni råder eldningsförbud, utfärdat av Länsstyrelsen i Stockholm. Eldningsförbudet innebär att du fortfarande kan grilla på din tomt och i särskilt iordningställda grillplatser på allmän plats, men att all övrig eldning ska undvikas.

Mer information finns på:

SMHI.se
dinsäkerhet.se

Länsstyrelsen i Stockholms hemsida
Brandkåren Attundas hemsida
Storstockholms Brandförsvars hemsida