Minskad vattenförbrukning efter informationsinsats


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2020-07-01

Onsdag 24 juni var vattenförbrukningen årets högsta. Norrvatten, som producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm, gick då ut med en akut vädjan till privatpersoner och verksamheter om att spara på kranvattnet. Det gav resultat, nu är läget stabilt igen.

Efter uppmaningen om att hushålla med vattnet skedde en liten nedgång redan på torsdagen 25 juni. Därefter har vattenförbrukning gradvis minskat. Produktionen var under den gångna helgen fortfarande högre än den uthålliga kapaciteten, men en bra bit under den höga nivån som var under onsdagen och torsdagen.

Regn i prognosen och att fler reste bort under helgen var bidragande orsaker till att förbrukningen gick ner.

Norrvatten ser ett förändrat mönster för vattenförbrukning och att nivåerna närmat sig de för värmeböljan 2018. Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och är främst till för matlagning, dryck och hygien. Under varma och torra dagar används väldigt mycket dricksvatten för bevattning samt till att fylla pooler. Vi måste hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Norrvatten producerar vatten till 14 kommuner i norra Storstockholm. Det finns gott om vatten i Mälaren, men vattenverket kan bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. Om både privatpersoner och verksamheter hjälps åt att minska onödig vattenförbrukning så säkerställer vi att det räcker till alla.

Varma dagar kan vattenförbrukningen öka med över 30 %. Under värmeböljan 2018 var det nära att vattnet inte räckte till och vi vill undvika att hamna i ett liknade läge i år.