Äntligen! Nu är tunneln mellan Brunna och Brunna Park öppen


Karin Sidén 2020-07-07

I går, den 6 juli, öppnades äntligen tunneln under E18 vid Brunna. Tunneln som varit en långkörare och orsakat en hel massa huvudbry är en viktig del i arbetet med att få ordning på trafikflödet i Brunna och Brunna Park och är minst sagt efterlängtad. Arbetet med att anpassa den gamla tunneln under E18 till biltrafik påbörjades under 2018 men stoppades på grund av att grundvatten trängde in.

Initialt tillåts personbilar samt gång- och cykeltrafikanter, men på sikt är förhoppningen att även tyngre trafik ska kunna ledas den vägen för att minska trafiken i bostadsområdet kring Pettersbergsvägen. På kommunens hemsida skriver de att kommunen tillsammans med Trafikförvaltning (SL) undersöker när det kan bli möjligt att öppna även för busstrafik och för lastbilar.