Parkområde blir gemensam odlingsplats i unikt projekt
Nyhet från Upplands-Bro kommun


2020-10-06

I parkområdet intill Råby förskola ska den nya gemensamhetsodlingen anläggas.
Bild:Upplands-Bro kommun
I parkområdet intill Råby förskola ska den nya gemensamhetsodlingen anläggas.

På fredag 9 oktober kl 13 finns det möjlighet för allmänheten att vara med vid uppstarten av ett nytt unikt projekt - en gemensamhetsodling i Bro, initierad av kommunen.

Syftet är att parkområdet i Råby ska bli mer öppet och tillgängligt för alla, öka den biologisk mångfalden och att skapa en möteplats för såväl unga som gamla där odlingen står i centrum.

Naturområdet ligger i direkt anslutning till Råby förskola men har med tiden vuxit igen och upplevts som en otrygg plats, särskilt kvällstid. Nu har arbetet med att öppna upp parken påbörjats. I somras målades bänkarna i färgglada kulörer, i anslutning till projektet Tillsammans för Bro. Nu har också buskage plockats bort för att ge plats åt odlingslådor som ska rymma grönsaker, örter och blommor.

Förskolan först ut

Efter uppstarten är planen att kommunen ska låta boende i området engagera sig och utveckla odlingen tillsammans med bland annat Råby förskola.

-Råby förskola har tidigt visat ett stort intresse, så de blir först ut med att använda marken. Sedan hoppas vi att även boende i området blir intresserade och det kan resultera i en förening som ansvarar för den fortsatta odlingen, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog på Upplands-Bro kommun, en av initiativtagarna till projektet.

Permakultur

-I steg ett kommer vi att plantera lite bärbuskar och ställa dit två odlingslådor. I den ena lådan, som är tänkt för förskolan, blir det inledningsvis lite kryddor och örter. Den andra lämnar vi tom så att andra intresserade får välja vad de vill ha där, säger Lina Bergkvist, parkförvaltare på Upplands-Bro kommun som var med och kläckte idén om gemensamhetsodlingen.

Hela projektet går under namnet Permakultur i Råby. Ordet permakultur är en sammansättning av permanent och agrikultur. Andemeningen är ett hållbart jordbruk där man följer tre huvudprinciper:

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människor
  • Rättvis fördelning