Trafikstörningar på Granhammarsvägen kommande vecka


Karin Sidén 2020-12-04

Vägbygget längs Granhammarsvägen i Brunna går in i ett nytt skede och därmed kommer trafiksituationen att påverkas. Kommunen uppger på sin hemsida att det kommer att ske omläggningar av trafiken under nästa vecka, då entreprenören förbereder inför fas två i vägbygget.

På kommunens hemsida finns förljande information att läsa: