Varning för bluffsamtal om avloppsspolning
Meddelande från Upplands-Bro kommun


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2020-12-11

Ett antal fastighetsägare i kommunen har blivit kontaktade av en person eller ett företag som felaktigt utger sig för att ringa på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Företaget säger att du som fastighetsägare behöver spola dina ledningar och vill boka in ett hembesök.

Upplands-Bro kommun kräver inte att fastighetsägare gör spolning av sina avloppsledningar.Dubbelkolla informationen


Var alltid observant om du får ett samtal från främmande personer som vill göra ett hembesök. Du kan kontakta kommunens kontaktcenter för att dubbelkolla informationen, telefon 08-581 690 00.

Polisanmäl bluffsamtal

Om du har blivit utsatt för ett bluffsamtal uppmanar vi dig att göra en polisanmälan. Ring 114 14.


På Polisens webbplats kan du läsa mer om hur du gör en polisanmälan.


Kommunens arbete i norra Brunna

Under v. 50-51 kontrollerar och inventerar kommunen dagvatten- och avloppsanslutningar i norra Brunna, Kungsängen. De gator som berörs är Stafflivägen och Torrnålsvägen. Berörda fastighetsägare har fått informationsbrev angående detta.

Läs mer om arbetet under störningsinformation.