Nya grävarbeten i Kungsängen när fjärrvärmen förstärks
Pressmeddelande från E.ON


Pressmeddelande från E.ON 2021-09-08

E.ON har satt igång ett större grävarbete i västra Kungsängen vilket kommer att pågå ända fram till årsskiftet. Syftet är att förstärka fjärrvärmenätet och tillmötesgå den stora industriella utbyggnaden i norra delarna av kommunen.

-Vår nya kretsloppanläggning i Högbytorp gör att vi kan ansluta allt fler bostads- och industriområden i kommunen till fjärrvärme som därmed får en klimatsmart och tillförlitlig värmelösning. För att göra det måste vi dock ibland gräva upp sträckor och under en period leda om trafikanter, berättar Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Sträckan som nu grävs upp är 700 meter lång, från Upplands-Brogymnasiet till Hjortronvägen och schaktbredden blir ca två meter.

Arbetet sker till mesta del över ängar och grönområden men närboende längs Hjortronvägen samt besökare till Coop Tibble kommer beröras genom omledningsvägar för gång- och cykel.

Mobila fjärrvärmecentraler kommer att användas under in- och urkopplingar i nätet så fjärrvärmekunderna beräknas inte märka av arbetet när det gäller värme eller varmvatten.

Att förlägga fjärrvärmerör i marken tar tid och genomförs i olika steg. Helt återställt beräknas området vara i slutet av året.