Företagsklimatet i Upplands-Bro på plats 50
Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv


2021-09-22

Företagsklimatet i Upplands-Bro försämras för första gången på sex år. Kommunen sjunker 38 placeringar och landar på plats 50 i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning. 76 företagare har tyckt till om hur det är att driva företag i Upplands-Bro.

Upplands-Bro tappar på flera av de tolv frågor som ligger till grund för rankingen. Bland annat sjunker man på frågorna om brottslighet och otrygghet, kommunens service och bemötande och konkurrens från kommunens verksamheter.

-Kommuner bör först och främst prioritera en god service och se inom vilka områden som företagen upplever störst brister. I Upplands-Bros fall har man under de senaste åren arbetat med dessa frågor. Det är viktigt att man inte tappar fokuset på tillgänglighet, rimliga handläggningstider, vägledning och en lyhördhet för företagens behov eftersom de är viktiga ingredienser för ett gott företagsklimat, säger Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm.

Den viktigaste åtgärden framöver är att minska brottsligheten och öka tryggheten. 64 procent av de svarande företagen i Upplands-Bro vill att det arbetet prioriteras.

-Brottslighet är ett stort problem för många företag i länet. Det skapar både otrygghet bland företagare och anställda och medför stora kostnader för företagen. Kommunerna behöver inkludera näringslivets perspektiv i det brottsförebyggande arbetet. Företagen kan bidra med stor kunskap och erfarenhet när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande. Det är därför kul att läsa om kommunens nya satsning på just trygghetsskapande möten ihop med det lokala näringslivet, säger Jessica Drugge.

Efter att ha prenumererat på förstaplatsen i 13 års tid får Solna nöja sig med en bronsplats år 2021. Två västsvenska kommuner, Vårgårda och Härryda, kniper första- och andraplatsen.

De kommuner som klättrar mest i länet är Norrtälje, Vallentuna och Nacka. Nykvarn, Sundbyberg och Haninge tappar flest placeringar. Längst ner i rankingen i länet återfinns Nynäshamn och Södertälje.

Rankingen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige varav 3700 från Stockholms län. Betyget ökar i 152 kommuner och sjunker i 75. Antalet kommuner som inte når godtagbart minskar. I Stockholm klättrar tio kommuner i rankingen medan 14 kommuner sjunker.

 

Fakta om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras till 2/3 på en enkät som 32 000 företag, varav 3700 i länet, har svarat på och till 1/3 på fem statistikfaktorer. Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se.