Aktuell störningsinfo:
Asfalteringsarbeten på Granhammarsvägen påverkar framkomligheten


Karin Sidén 2021-11-15

Under vecka 46 och vecka 47, med start i kväll måndagen den 15 november, kommer det att pågå omfattande asfalteringsarbeten på Granhammarsvägen i Kungsängen.

Arbetet kommer att utföras nattetid, mellan klockan 22.00 och 05.00, för att störa trafikflödet så lite som möjligt, men räkna med begränsad framkomlighet! 

Asfalteringen kommer att utföras:
Vecka 46: Natt mot tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
Vecka 47: Natt mot tisdag och onsdag.

Under de nätter arbetet utförs kommer motorvägs
avfarterna från Stockholm och Enköping vid trafikplats Brunna att vara avstängda.

Vid vissa tidpunkter under den här perioden kommer delar av själva Granhammarsvägen att stängas för trafik. Kommunen skriver på sin hemsida att trafikanter uppmanas välja en annan väg efter klockan 22.