Viktigt Meddelande: Kommunen avråder från besök i Stäketskogen


Karin Sidén 2021-12-21

Stäketskogens naturreservat ligger på Stäksöns västra strand, söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken.
Stäketskogens naturreservat ligger på Stäksöns västra strand, söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken.

Ett av kommunens naturreservat, Stäketskogen, har tyvärr ett omfattande angrepp av granbarkborre vilket har lett till att det står många döda granar längs stigarna i Stäketreservatet. De döda granarna utgör en stor risk för förbipasserande då det finns risk att de faller och nu går kommunen ut med en avrådan från att besöka området.

Observera att besök alltid sker på egen risk.


FAKTA:

Stäketskogens naturreservat förvaltas av Upplands-Bro kommun. Området ligger på Stäksöns västra strand, söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken.

Reservatet omfattar ett område med mycket gammal barrblandskog, av urskogskaraktär. Som ett sagolandskap ligger skogsområdet längs de branta, storblockiga moränsluttningarna mot Mälaren. Då skogen är mycket lite påverkad av skogsbruk är den rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar där det finns goda möjligheter för hotade insektsarter och vedsvampar att bevaras.


Länk till kommunens hemsida