Tävla om biljetter! Delta i undersökningar om kultur och fritid i Upplands-Bro
Meddelande från Upplands-Bro kommun


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2022-05-09

Bild:Upplands-Bro kommun

Kommunen genomför just nu två undersökningar på området kultur- och fritid. Ta några minuter och svara på frågorna i en eller båda enkäterna. Det är värdefullt för att verksamheterna ska kunna utvecklas! När du deltar har du chans att vinna biobiljetter, biljetter till en föreställning eller fribiljetter till Bro simhall.


Trygghet och trivsel


Den ena undersökningen är en trivselundersökning. Syftet är att kartlägga hur invånarna trivs i kommunens kultur- och fritidsverksamheter, som kulturskolan, biblioteken, idrottsanläggningar och Bro Simhall. Frågorna handlar om trivsel, tillgänglighet och trygghet och genom att besvara frågorna bidrar du till att verksamheterna kan utvecklas på ett bra sätt.

Utbudet för unga

Undersökningen Ung i Upplands-Bro 2022 handlar om att ge ungas egna röster mer utrymme och större vikt i frågor som specifikt rör de själva. Du som är mellan sex och 21 år har här möjlighet att lyfta dina tankar och åsikter om kultur- och fritidsutbudet för unga i Upplands-Bro.
Så gör du!

Du deltar i trivselundersökningen genom att klicka här och svara på frågorna.

Du deltar i undersökningen Ung i Upplands-Bro 2022 genom att klicka här och svara på frågorna.

Kommunen behöver dina svar senast den 30 juni!