E.ON gör mångmiljon-investering i Upplands-Bros elnät för att möta dagens och framtidens behov


Karin Sidén 2022-05-23

Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristningsgränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcellsanläggningar. Samma sak på företagsmarknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad. 
Bild:Rebecca Gustafsson, Apelöga
Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristningsgränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcellsanläggningar. Samma sak på företagsmarknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad. 

Under 2022 kommer E.ON att investera drygt 23 miljoner kronor i elnätet här i Upplands-Bro för att öka elnätets kapacitet och resiliens (se länk för ordets hela betydelse).

- Vår ambition är att fortsätta stärka elnätet i kommunen men också stödja den gröna energiomställningen och att skapa förutsättningar för Upplands-Bros tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

I ett pressmeddelande från E.ON, som publicerades idag, ska investeringarna säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

Lena Berglund som är regionchef på E.ON säger i samma pressmeddelande att:

- Vi vill säkra elleveranserna men också överföringskapaciteten så att kommunen kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar.

- Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Upplands-Bros elektrifiering och gröna omställning.

Det är inte bara i Upplands-Bro företaget gör den här framtidssatsningen. Totalt investeras i år över 100 miljoner i E.ONs elnät i nordvästra och nordöstra kommundelarna av Stockholms län, och mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i hela bolagets elnät.