Nu ska Bro bli blommigare!


Karin Sidén 2022-06-16

Att sprutså blommor sparar många arbetstimmar. I stället för att manuellt strö ut frön för att sedan vattna och gödsla så används en maskin som sprutar ut fröerna blandade med vatten och näring ut över jorden. 
Bild:Upplands-Bro kommun
Att sprutså blommor sparar många arbetstimmar. I stället för att manuellt strö ut frön för att sedan vattna och gödsla så används en maskin som sprutar ut fröerna blandade med vatten och näring ut över jorden. 

"Vi gör så att blommorna blommar..." skulle ha kunnat vara ledmotivet när kommunens gata- och parkavdelning för ett par veckor sedan sprut-sådde mer än 100 000 blomfröer i Bro. Sprut-sådd är en teknik som går ut på att man med hjälp av en maskin sprutar ut en fröblandning beståender av fröer, vatten och näring.

I blandningen fanns bland annat ungefär 30 000 solrosfröer och ytterligare ett fyrtiotal andra ängsblommor så som
rosenskära, blåklint, prästkrage, förgätmigej och ringblomma.


Flera av blommorna är fleråriga, vilket innebär att de (förhoppningsvis) kommer att återkomma under vår och sommar flera år i rad. Sådden av blommorna genomförs som en del av projektet Omdaning Bro, där Sara Bergkvist är delprojektledare:

-Blommor är något som uppskattas av både människor och insekter. Genom denna insats skapar vi både en vackrare utemiljö och stärker den biologiska mångfalden i Bro.