Tre frågor till kommundirektör Ida Texell inför valdagen 11 september
Nyhet från Upplands-Bro kommun


Nyhet från Upplands-Bro kommun 2022-08-25

Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.
Bild:Upplands-Bro kommun
Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

VALET 2022    Valdagen den 11 september är snart här och redan nu kan den som vill förtidsrösta. Vad innebär demokrati för dig?

Valdagen den 11 september är snart här och redan nu kan den som vill förtidsrösta. Vad innebär demokrati för dig?

- Genom historien har det funnits flera olika sätt att leda och styra ett land. I Sverige tillämpas representativ demokrati som styrelseskick. Det lägger grunden hur makten i Sverige är fördelad och organiserad samt hur makthavarna ansvarar inför lagen och folket.

En av de grundläggande delarna i en demokrati är att alla människor är lika i värdighet och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska vi värna mänskliga rättigheter genom att vi människor får tänka och tycka vad vi vill och att vi har möjlighet att uttrycka våra åsikter öppet i tal eller skrift.

Det är valfritt att rösta i Sverige. Vad vill du säga till dem som kanske är tveksamma till att rösta?

- Jag och du och alla invånare i Sverige har både skyldigheter och rättigheter. Vi ska gemensamt ta ansvar för vårt land och vi ska gemensamt stå upp för demokratin – genom deltagande i de fria valen och genom vårt sätt att ta ansvar för samhällsutvecklingen.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Den 11 september väljer folket hur makten ska fördelas i riksdagen, i regionen och så även hos oss i Upplands-Bro. Den möjligheten ska jag och du ta vara på. Vi ska hedra alla de som kämpar och kämpat för rösträtt.

Kommunen har en viktig roll i att organisera valet. Vad har varit viktigast i det arbetet?

- Kommunen och tjänsteorganisationen har haft ett viktigt och omfattande uppdrag under lång tid för att valet ska kunna genomföras. Organisationen har säkerställt förutsättningar för att kunna genomföra valet och valrörelsen i enlighet med valnämndens beslut.

I det ingår bland annat att rekrytera valarbetare samt ett omfattande arbete med information och stöd för genomförandet. Det gäller iordningsställande av lokaler, transport av valsedlar, räknande av röster med mera.

Det är ett hårt och intensivt arbete och jag är mycket stolt över hur skickliga mina medarbetare är. Den grund vi lägger och den infrastruktur vi skapar och alla praktiska sysslor som utförs möjliggör förutsättningarna för demokratin. Kommunen har ingen roll i själva valrörelsen utan den står de politiska partierna för.

Valnämnden är en nämnd som handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av allmänna val. Det finns en valnämnd i varje svensk kommun, som hanterar valen till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlament.Mer om valet

Information om valet hittar du här, på kommunens webb.


För att hitta den vallokal du tillhör så kan du söka i kommunens valdistriktskarta genom att skriva in din adress.

Kartan hittar du här.


Från den 24 augusti – 11 september kan du förtidsrösta.

Information om lokaler och öppettider för att förtidsrösta i Upplands-Bro hittar du här.