Ledamotsinitiativ om öppen och transparant process i hanteringen av visselblåsarärenden


Karin Sidén 2022-11-03

Inför onsdagens kommunstyrelse hade oppositionsrådet Camilla Janson (S) lämnat in ett ledamotsinitiativ om kommunens visselblåsarfunktion. I sitt ledamotsinitiativ skriver hon att Upplands-Bro ännu inte jobbat fram en enhetlig rutin för hur ärenden ska redovisas. 

- Det är viktigt att politiken får löpande information om vad som inkommer via visselblåsarfunktionen, vilket inte sker idag, säger Camilla Janson (S) Kommunalråd i opposition. Hon fortsätter:

- Politikens ambition ska vara att hålla sig informerad och vidta de åtgärder som ligger under politikens ansvar. Eftersom vi inom Socialdemokraterna står upp för en öppen och transparant process menar vi att det är av yttersta vikt att eventuella visselblåsarärenden redovisas löpande så att vi får informationen medan den är aktuell. Att få den sammanfattad i en årsrapport, kanske långt efter att ärendet är överspelat, är inte rätt modell.

I och med det inkomna ledamotsinitiativet ges Kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda och lämna förslag till mer öppen och transparant process för hanteringen av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen. 

- I och med att frågan har lyfts i Kommunstyrelsen är den "i rullning". Nästa steg är att den återremitteras till kommunkontoret för beredning, vilket är så arbetsgången är, säger Camilla Janson.Fakta:
Lagen om visselblåsarfunktion tillkom 2021 (se länk) för att personer i kommunernas verksamheter anonymt ska ha möjlighet att rapportera om missförhållanden.