Begränsad framkomlighet på väg 269 på grund av bärgning av lastbilar


Karin Sidén 2022-11-22

Trafikverket uppger på sin hemsida att det under några timmar på tisdagen kommer att vara något begränsad framkomlighet på länsväg 269, mellan E18 och Albylund, alltså mellan Bro-av/påfarten (148) och Brukshundklubben. Den begränsade framkomligheten beror på att man ska bärga ett antal lastbilar som står kvar sedan gårdagens snöfall. Och det är båda körfälten, alltså både i riktning mot Håtuna och mot Bro, som påverkas.

Arbetet beräknas vara klart vid 13-tiden.

UPPDATERING klockan 12.50:

Trafikverket har förlängt tiden för bärgningsarbetet. Nu anger de på hemsidan att arbetet med att bärga lastbilarna kommer att vara färdigt 14.00 och att det har mycket stor påverkan på trafikflödet.
UPPDATERING efter 14:

Bärgningsarbetet är färdigt.