Här är årets kultur- och miljöstipendiater
Nyhet från Upplands-Bro kommun


Karin Sidén 2022-12-15

Årets kultur- och mjiljöstipendiater. Bakre raden från vänster: Hans-Ragnar Magnusson, Annette Boussard, Ronny Johnson, Benny Björkman, samtliga från Kulturbojen. Främre raden från vänster: Lena Runesdotter, Uppvinnarna, Yvonne Boström, UMTS, och Nora Sylvander (Charlie Normans musikstipendium).
Bild:Upplands-Bro kommun
Årets kultur- och mjiljöstipendiater. Bakre raden från vänster: Hans-Ragnar Magnusson, Annette Boussard, Ronny Johnson, Benny Björkman, samtliga från Kulturbojen. Främre raden från vänster: Lena Runesdotter, Uppvinnarna, Yvonne Boström, UMTS, och Nora Sylvander (Charlie Normans musikstipendium).

Hållbarhet, musikbegåvning och kulturarv premierades när 2022 års kultur- och miljöstipendium delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagen, 14 december.

- Det som förenar årets stipendiater är att de alla är eldsjälar som brinner för sina områden. Vi hoppas och tror att de kan inspirera andra att vilja bidra till kommunens kulturliv och utveckling, säger Stanislaw Lewalski (M), ordförande i stipendiekommittén.


Här är årets stipendiater:

10 000 kr till Kulturbojen

Föreningen Kulturbojen arbetar med stort engagemang för att bevara och öppna upp Sandhagenstugan i Bro för nuvarande och kommande generationer. Kulturbojen har i arbetat i många år med att renovera stugan, som är ursprungligen är från 1600-talet, till ett skick som resulterat balnd annat i caféverksamhet, guidade turer, utställningar och loppis.


8 000 kr till Uppvinnarna

Företaget Uppvinnarna, som grundades och drivs av Lena Runesson, uppmärksammas för sin kreativa folkbildning och insats för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbarare framtid. Affären på Tibble torg, liksom webbutiken, arbetar med återvinning och inspiration. Det är en klimatsmart livsstilsbutik som tar tillvara på material och resurser som annars hade slängts.


10 000 kr till Nora Sylvander

Nora Sylvander tilldelas Charlie Normans stipendium för sin bredd, sina musikaliska och sceniska visioner och förmåga att beröra med sin sång. Nora går tredje året på barn- och fritidsprogrammet med musikprofil på Upplands-Brogymnasiet. Hon skriver också egen musik som framförs i duon Pyra.


8000 kr till Yvonne Boström

Yvonne Boström premieras för att, genom sin mångåriga drivkraft och ett aldrig sinande engagemang, bidra till att berika kommunens kulturliv.


Sandénstipendiet delades inte ut i år då ingen nominering till priset kommit in.