Den kommunala servicen i Upplands-Bro får bra betyg i nationell undersökning


Karin Sidén 2023-02-23

Bild:Upplands-Bro kommun

Varje år mäter SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kvaliteten på den service drygt 160 av landets 290 kommuner erbjuder sina invånare. Mätningen kallas kort för KKiK, vilket står för Kommunens Kvalitet i Korthet, och resutatet ger en fingervisning om styrkor och förbättringsområden inom verksamheten.

Resultatet i den senaste mätningen har nu sammanställts och för Upplands-Bro kommuns del finns flera glädjande siffror som bland annat visar på ett fortsatt gott företagsklimat och kort handläggningstid för bygglov. 

- Vi arbetar aktivt med service och bemötande och jag blir mycket glad när vårt arbete visar så fina resultat. För oss är medborgarnyttan en högt prioriterad fråga, säger Ida Texell, kommundirektör.

KKiK visar även att Upplands-Bro kommuns satsning på ekologiska livsmedel i verksamheten ger resultat (till kommunens verksamhet räknas bland annat exempel i skolor, förskolor och på äldreboenden). Medan snittet i landet i övrigt hamnar på 29% ekologisk kost så är siffran i Upplands-Bro 40%. 

Glädjas kan vi också göra åt att lite drygt 93% av kommunens sjätteklassare (i kommunala skolor) klarar matematiken (nationella snittet är 89,9%).

- Det är bra att vi ser att fler elever klarar målen i exempelvis matematik. Det utgör en god grund för framtidens skola i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.Läs mer på kommunens webbsida.