Avgrävd kabel orsakade strömavbrott
Meddelande från E.ON


Meddelande från E.ON 2023-03-17

Bild:E.ON

I torsdags eftermiddag (16/3) inträffade ett större strömavbrott i Bro och Bålsta. Som mest var 1004 hushåll berörda, samt även bland andra Bro Hof Golf. 

Felet rapporterades helt åtgärdat först efter drygt fem timmar.

Orsaken var en avgrävd kabel som inte begärts utsättning av - vilket är en kostnadsfri tjänst som E.ON erbjuder.

En elkabel som skadas i samband med grävarbete orsakar ett akut strömavbrott hos våra kunder. Det drar också resurser från oss och våra entreprenörer vilka skulle kunna användas bättre. Men det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en stor säkerhetsrisk och är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.
Se artikel om strömavbrottet.