Ny avtalspart för projekt Kokillbacken
Pressmeddelande från AB Upplands-Brohus


Karin Sidén 2023-04-05

I september 2021 skrev Upplands-Brohus ett kontrakt med en entreprenör för att uppföra 148 lägenheter i Kokillbacken (i centrala Kungsängen). Arbetet påbörjades i juni 2022 då bygglovet efter två överklaganden vann laga kraft. Markarbeten i form av sprängning, schaktning och spontning har genomförts och var nästan klara när de i början av mars 2023 stannade av. Detta med anledning av att entreprenören drabbats av finansiella problem.

Mot bakgrund av dessa ekonomiska problem har bolaget sökt efter en finansiär och samarbetspartner som kan ikläda sig dennes åtaganden. Upplands-Brohus för nu en konstruktiv dialog om en eventuell överlåtelse av entreprenadkontraktet.

I avvaktan på att en överlåtelse kommer till stånd står entreprenadarbetena i Kokillbacken stilla. Går allt som planerat beräknas dessa återupptas inom en snar framtid.