Stäketbron stängs tillfälligt - från tisdag den 16 maj


Karin Sidén 2023-05-11

Mellan den 16 och 26 maj stängs Stäketbron över Almarestäket (väg 841) tillfälligt av på grund av arbetet med att bygga en ny bro. Under tiden hänvisar Trafikverket trafikanterna till E18. Vägen / bron öppnar igen lördag den 27 maj.

Gång- och cykelbanan leds om. Skyltar visar omledningen så för fotgängare och cyklister finns möjlighet att passera även under avstängningen av vägbanan. 
Observera dock att varken mopeder eller mopedbilar/epor kommer kunna passera Stäketbron under de här dagarna.

Trafikverket bygger en ny öppningsbar bro över Almarestäket (se länk). Anledningen är att den gamla bron har uppnått sin tekniska livslängd och att den dras med en del ålderskrämpor som påverkar både pålitlighet och bärighet. Dessutom är trafiksäkerheten för gångare och cyklister inte tillräcklig.

Bygget har pågått sedan hösten 2021 (se tidigare artikel) och den nya bron beräknas öppna för trafik under 2024. Den kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för dig som cyklar, går eller kör bil. Körfälten blir bredare och bron kommer att kompletteras med en gång och cykelbana.