Återvinningsstation flyttas från Skolvägen i Kungsängen (vid OKQ8) till Bygdegårdsvägen
Meddelande från Upplands-Bro kommun


Meddelande från Upplands-Bro kommun 2023-05-17

Den 17 maj flyttas återvinningsstationen från Skolvägen i Kungsängen till Bygdegårdsvägen 28, vid parkeringen i anslutning till den gamla idrottsplatsen i Kungsängen.

Anledningen till flytten är att den privata markägaren planerar att använda ytan till något annat.


Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Varje förpackning som går till återvinning bidrar till en mer hållbar värld. Ju fler som källsorterar, desto fler förpackningar kan få nytt liv samtidigt som behovet av ändliga naturresurser och onödiga utsläpp minskar. Tack för att du återvinner!