SMHI brandvarnar - och eldningsförbudet kvarstår


Karin Sidén 2023-05-23

Bild:Saxat från SMHIs webbsida kl 10.05 den 23 maj 23

Det torra och soliga vädret gör att risken för skogsbrand är stor eller mycket stor, till och med extremt stor på vissa platser i vår region. SMHI har utfärdat en brandvarning för stora delar av Svealand och Götalands fastland.

Här i Stockholmsområdet gäller varningen hela regionen och gäller tills i kväll -  åtminstone.


Det behövs inte mycket alls för att en mark/skogsbrand ska uppstå och få snabb spridning när det är så här torrt. Man bör därför vara extra försiktig om man eldar utomhus, även om det är på den egna tomten.  

Tänk även på att det eldningsförbud som Länsstyrelsen införde den 11 maj kvarstår!På SMHI's varningskarta markeras brandriskvarning med lila färg. Lila prickar för gräsbrand, och homogent lila för skogsbrand. Just nu är det med andra ord hög risk för skogsbrand i vårt område!

Uppdatering torsdagen den 25 maj kl 10.00:

Brandvarningen kvarstår över helgen och SMHI uppger på sin hemsida att det torra vädret gör att brandrisken om möjligt ökar något. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus! Tänk också på att det inte bara är brasor och öppen eld som kan starta en okontrollerad brand - till exempel fimpar utgör även de en brandrisk. 


Länsstyrelsens eldningsförbud ligger kvar