UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Onsdagen den 17 augusti 2022 - klockan 09:42 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Kvartett från Justitieutskottet besökte Trygghetscenter i Bro


Karin Sidén 2020-10-14

Från vänster i bild: Helena Vilhelmsson (C), Johan Pehrson (L), Andreas Carlson (KD), Johan Forssell (M), Fredrik Kjos (M), Janne Stefanson (KD), Lisa Edwards (C) samt Martin Normark (L).
Bild:Karin Sidén
Från vänster i bild: Helena Vilhelmsson (C), Johan Pehrson (L), Andreas Carlson (KD), Johan Forssell (M), Fredrik Kjos (M), Janne Stefanson (KD), Lisa Edwards (C) samt Martin Normark (L).

Att öka tryggheten i ett samhälle är en komplex utmaning som kräver aktiva insatser och stort engagemang på alla plan. Det gäller såväl privatpersoner som tjänstemän och politiker på lokal nivå, som alla kan bidra på olika vis. Men det gäller även beslutsfattare och politiker på nationell nivå, för utan nödvändigt stöd uppifrån har en liten kommun som Upplands-Bro svårt att nå hela vägen.

Det här och mycket annat diskuterades i kommunens Trygghetscenter i Brohuset under onsdagen dit det lokala alliansstyret bjudit in företrädare från Justitieutskottet för ett möte. Syftet med dagen var att måla upp en här-och-nu-bild över vilka utmaningar som finns och vad man från kommunens sida gör för att komma till rätta med problemen, men också tydligt framföra vad man på lokal nivå behöver och förväntar sig från riksnivå. Kraftfullare metoder, fler nivåer på åtgärder och tydliga konsekvenser för den som väljer att slå in på den kriminella banan efterfrågades.

-Vi gör egentligen mer än vad som åligger en kommun för att komma till rätta med brottsligheten och otryggheten i Upplands-Bro och har ett väl utvecklat samarbete med polisen, men här så väl som på många andra platser i landet har vi problem som vi inte kommer åt eftersom konsekvenser saknas i rättssystemet. Vår polis kan gripa en person på förmiddagen som sedan bara timmar senare är tillbaka igen för att systemet är sådant. Det här är inget vi kan komma till rätta med lokalt, det är en fråga som måste lösas högre upp, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande och sammankallande till dagens träff.


Ungdomsrådsmedlemmarna Ahmed och Alisa går numera på UBG men gick innan dess på Broskolan. Deras uppgift under onsdagens politikerbesök på Trygghetscentnter var att ge en lägesbild från barn- och ungdomsperspektivet. De fick svara på flera kluriga frågor från justitieutskotten.
Bild:Karin Sidén
Ungdomsrådsmedlemmarna Ahmed och Alisa går numera på UBG men gick innan dess på Broskolan. Deras uppgift under onsdagens politikerbesök på Trygghetscentnter var att ge en lägesbild från barn- och ungdomsperspektivet. De fick svara på flera kluriga frågor från justitieutskotten.

Trygghetscenter i Brohuset slog upp portarna i februari i år. Där finns bland andra polis, räddningstjänst, fältarbetare, kvinnojouren, väktare och ungdomsstödjare på plats någon eller några dagar i veckan och redan nu ser man positiva effekter med ökad samverkan och nya möjligheter till dialog som i sin tur ger ringar på vattnet i trygghetsarbetet i kommunen. Att ha ett nav, ett center, för trygghetsfrämjande verksamhet där alla tänkbara aktörer finns samlade blir allt vanligare. 

Under onsdagen besökte fyra ledamöter från Riksdagens justitieutskott kommunens Trygghetscenter för att tala om trygghetsfrågor och samverkan. Besökande riksdagsledamöter var Andreas Carlson (KD) som är vice ordförande i justitieutskottet samt ledamöterna Johan Forssell (M), Helena Vilhelmsson (C) och Johan Pehrson (L).

Från Upplands-Bro deltog Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C). På mötet deltog även representanter för Upplands-Bro kommun, ungdomar från Ungdomsrådet och kommunpolisen.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommundirektör Ida Texell hälsade alla välkomna och inledde dagen med att kort berätta om det arbete som görs i dag och vilken typ av förändringar man skulle önska från statligt håll för att komma till rätta med en del av de problem och utmaningar man ställs inför.

-Det behövs kraftfullare metoder, fler åtgärder och hårdare straff för att komma åt brottsligheten. Också andra typer av straff. Möjligheterna för en kommun att ingripa mot kriminella måste bli fler och det förebyggande arbetet med Polismyndigheten måste förstärkas. Det måste bli konsekvenser som är kännbara och avskräckande, för som det är nu kommer unga brottslingar snabbt tillbaka "hem", med om möjligt högre våldskapital och med ett förstärkt självförtroende i sitt kriminella beteende, säger Fredrik Kjos och efterlyser fler "jobbiga" konsekvenser såsom till exempel fotboja.

Möjlighet till anonyma vittnen, tystnadskultur, "mellanhårda konsekvenser" och en hel del annat luftades under den dryga timme som avsatts till att måla upp en lägesbild över Upplands-Bro, och då i huvudsak Bro. Här-och-nu-bilden kompletterades med glimtar av dit-är-vi-på-väg och det-här-behöver-vi-hjälp-från-riksplanet-med-för-att-ro-i-hamn.

Trygghetscenters verksamhetschef Camilla Stark, kommunpolis Magnus Nilsson och två representanter från Ungdomsrådet, Ahmed och Alisa, fick också komma till orda.

Samtalet som följde spann över samhällsutveckling och nationellt övergripande trygghetsskapande åtgärder och inbegrep allt från polisnärvaro, preventivt arbete och vikten av helhetsgrepp för att komma till rätta med problemen.

-Det räcker inte att skrapa på ytan och göra "brandkårsutryckningar", det måste till större insatser än så. Vi vill förändra Bro. Få bort miljonprograms- och problemstämpeln. Öka tryggheten. Och då behövs mer övergripande insatser än akututryckningar. Att flytta ut Broskolan från centrum är en sådan insats. Utbyggnaden av Bro samhälle, söder om järnvägen, är en annan. Att få en mer blandad bebyggelse och därmed en mer blandad befolkning, säger Fredrik Kjos vidare.


Politikerna lyssnade nyfiket på ungdomarna. 
Bild:Karin Sidén
Politikerna lyssnade nyfiket på ungdomarna. 

Möjligheten att använda indraget hyreskontrakt som en konsekvens för den som döms för något brottsligt ventilerades. Man konstaterade att som regelverket ser ut i dag kan en person vräkas för att den spelar discomusik på fel tider och för högt. Men att sälja droger, förvara stöldgods i sin bostad eller dömas för upprepade brott är inte ett giltigt skäl för vräkning, något som de närvarande konstaterade är skevt.

Något annat som lyftes var hur viktig den fysiska miljön är för hur man upplever sin närmiljö. Att lekplatserna är fina, grönytorna välskötta och belysningen god. Ungdomsrådets ordförande Ahmed berättade:

-Där jag bor i Finnsta satsar bostadsbolaget stora belopp på att renovera lägenheterna, men inte en krona på utemiljön. Det är nog många som upplever otryggheten i miljön, mer än i människorna som bor där. I alla fall är det min upplevelse.

Johan Pehrson (L) från justitieutskottet flikar in:

-Det är konstigt hur det där fungerar. Om du inversterar en miljard i en skog är du ansvarig för varenda kotte och att hackspettarna mår bra, men om du köper hyreshus för en och en halv miljard har du inget som helst ansvar, då kan du göra som du vill. Människorna som bor i husen har du inget ansvar för alls - och ändå vet vi ju hur viktig boendemiljön är.

En rundabordsdiskussion på lagom coronaanpassat avstånd avslutade besöket i Bro. De åtta politikerna, fyra lokala och fyra från regeringsnivå, samtalade vidare kring vilka förändringar som är önskvärda och vad som behöver prioriteras. Alla närvarande tyckte det var en givande dag med intressanta och viktiga synpunkter.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Måndag 22/8
Prova-På YinYoga
Torsdag 25/8
Prova-På MediYoga
Prova-På Livsyoga/Kundaliniyoga
Lördag 27/8
Kungsängens dag - familjefest
Vernissage i Konsthallen - Konstrundans Presentationsutställning
Söndag 28/8
Kulturbojens café vid Sandhagen - med loppis
Lördag 3/9
KONSTRUNDAN
Söndag 4/9
KONSTRUNDAN
Lördag 10/9
Brodagen - familjefest
avståndsannons

Sjöräddningen

UNHCR sidebanner människor på flykt dubbling mars 22

UBROs egen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Facebook

RSS-flöde
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen