UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Onsdagen den 22 mars 2023 - klockan 14:11 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

LRF bjöd in politikerna till stekhet paneldebatt


Karin Sidén 2022-05-13

Redo för paneldebatt!<br />Från vänster: Sara Ridderstedt (MP), Mattias Peterson (C), Börje Wredén (L), Fredrik Kjos (M), Camilla Janson (S), Katarina Olofsson, (SD), Erik Karlsson (V), samt Jan Stefansson (KD).<br />
Bild:Karin Sidén
Redo för paneldebatt!
Från vänster: Sara Ridderstedt (MP), Mattias Peterson (C), Börje Wredén (L), Fredrik Kjos (M), Camilla Janson (S), Katarina Olofsson, (SD), Erik Karlsson (V), samt Jan Stefansson (KD).


VAL 22   Det var inget medhårs gullegullande som LRF bjöd politikerna på när de bjöd in till debatt i början av maj. Utfrågningen innehöll både utmanande frågeställningar och stenhårda fakta - och en och annan konsekvensbeskrivning som borde få även den mest utbyggnadsivrande att stanna upp och tänka efter. 

I början av maj bjöd LRF Upplands-Bro in till en politikerutfrågning för att lufta och lyfta sina hjärtefrågor. En panel bestående av alla åtta partiers representanter fick redogöra för respektive partis ståndpunkter och möttes även av en del utmanande spörsmål från publiken som bestod av flertalet av kommunens lantbrukare. I dagens Sverige, när omvärlden skakar, är trycket på lantbrukarna stort, vilket återspeglades i utfrågningen.

Att driva jordbruk är en utmaning. Punkt. Har alltid varit och kommer alltid att vara, med hårt kroppsarbete, ovissa förutsättningar (med opålitliga Väder och Vind som arbetspartners), små inkomster och stora utgifter - för att nämna några av de utmaningar jordbrukarna ställs inför. Ibland ökar antalet utmaningar på grund av beslut som fattas av politiker och/eller tjänstemän på hemorten, lekmän som saknar insikt i konsekvenserna av dessa beslut. Nu, när kriget i Ukraina pågår, ökar dessutom den ekonomiska pressen i galopperande takt.

Daniel Riesterer, ordförande i den lokala LRF-gruppen, var den som höll i utfrågningen. Han inledde sittningen med att förklara vidden av det katastrofala krig som pågår i Ukraina ur ett perspektiv som kanske inte alltid kommer fram i media; att det - utöver allt det uppenbart gräsliga som sker när människor dödas, lemlästas och att ett helt land läggs i ruiner - är världens absolut bästa åkermark som bombas sönder och samman.

-Konsekvenserna av kriget i Ukraina är bortom vad vi kan föreställa oss. Ukraina är världens kornbod, det är ingen överdrift. Världens bördigaste åkrar finns där och det som odlas där föder oerhört många människor långt utanför landets gränser. Där odlas spannmål till människor, men också mycket av det djurfoder som behövs för att utfodra lantdjur såsom hästar, får och kor. Så vi vet redan nu att vi står inför en hungerkatastrof, vi vet bara inte omfattningen! förklarar Daniel och hämtar andan innan han fortsätter:

-Men det stannar inte där. Från Ukraina köper jordbrukarna runt om i världen, även Sverige, in gödsel som används i produktionen. Kriget stoppar den handeln vilket så klart påverkar våra skördar. Allt det som vi skulle ha köpt in och skulle ha använt och som nu fastnat i en krigszon finns inte hipp som happ plötsligt att tillgå från något annat håll - det finns inte och hinns liksom inte att snabbt "svängas ihop" av någon annan producent.

Det var långt ifrån en munter inledning på politikerutfrågningen. Allvaret i "världsläget" blev utgångspunkt när Daniel Riesterer målade upp vikten av att ha ett fungerande och välmående jordbruk på hemmaplan, både nationellt och lokalt, och därmed landade vi i myllan här i Upplands-Bro. Kommunens lantbrukare är kanske inte jättemånga till antalet men i och med att Upplands-Bro är en landsbygdskommun med cirka 25% av arealen bestående av fantastiskt produktivt och viktigt jordbruk så är deras verksamhet av stor vikt för kommunens identitet. 


Avstamp i partiprogrammet inledde utfrågningen

Här fick var och en av politikerna möjlighet att kort beskriva vad deras parti vill göra för att säkerställa ett levande och konkurrenskraftigt jordbruk i Upplands-Bro.

Sara Ridderstedt (MP) var först ut och lyfte möjligheten att "designa" verksamheten så att EU-bidrag blir möjliga.

Centerns Mattias Peterson förde fram vikten av en tidig dialog i all planläggning så att viktiga synpunkter vägs in från start. Gör man rätt från början kostar det mindre än om man måste rätta till felaktigheter.

Den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upplands-Bro visar att landsbygden och landsbygdsperspektivet är viktigt, menade Liberalernas representant Börje Wredén.

Fredrik Kjos (M) lyfte vikten av att stärka äganderätten och att de många regler, lagar och förordningar som påverkar lantbrukarna måste ses över och förenklas. Det måste också finnas bra plattformar för möten lokalt, där lantbrukare, tjänstmän och politiker kan föra dialog.

Möjligheten till lokal upphandling måste stärkas sa Camilla Janson (S).

Sverigedemokraternas Katarina Olofsson förklarade att partiet på nationell nivå har devisen att hela Sverige ska leva och att det är viktigt att börja reglera så att svensk mat blir konkurrenskraftig prismässigt.

Erik Karlsson (V) lyfte bevarandet av åkermark och betesmark, det öppna landskapet.

-Jag skulle vilja vända på frågan, sa Jan Stefanson (KD). -Vad är viktigt för er!? Men det är också viktigt att vi tänker innan vid byggen och vägdragningar. Så att man undviker misstag - som alltid blir dyra att lösa i efterhand.


Upphandla lokalt


Att det där med att upphandling är snårigt med stolpiga, byråkratiska regler som ofta missgynnar små aktörer är allmänt känt. Anna Lauritsen Tesch som tillsammans med maken Henrik driver Kvarnnibble Gård i Håtuna tog upp gårdens tomater som exempel. Granne med gården och den stora tomatodlingen ligger Tjustaskolan och möjligheten för skolan att servera lokalt odlade tomater till skolluncherna - som borde vara en självklarhet - finns inte så länge gården inte kan odla och sälja tomater året runt. 

Camilla Janson (S):

-Det måste bli smartare upphandlingar från kommunens sida så att det blir lättare. Inom reglementet så klart, men smartare, så att även lokala aktörer kan vara med. 

Moderaternas Fredrik Kjos:

-Det finns ett väldigt strikt regelverk för kommunen att följa. Vi erbjuder upphandlingsskola så att lokala företagare kan stärka sin position.

Sara Ridderstedt (MP):

-Upphandling är inte hela problemet. Kostenheten måste också vara med på tåget. Vi ser att det går om man vill! Klimatmålen bör per automatik gynna det lokala.

Katarina Olofsson (SD):

-Miljökrav i upphandlingar tillsammans med kvalitetskrav kan gynna lokala producenter, så mycket handlar om att vässa formuleringarna.


Byggtakt


Sedan 2001 har 5% av kommunens åkermark (cirka 675 hektar) tagits i anspråk vid byggen och därmed försvunnit. En siffra som rimmar illa med att landsbygden och jordbruken värdesätts menar åhörarna. Clas af Ugglas som driver Frölunda Gård:

-Här i Upplands-Bro har vi en av världens absolut bästa jordar. Tveklöst Sveriges bästa, men även internationellt är det nog egentligen bara Ukrainas jordar som slår den bördiga Mälardalsjorden. Om man jämför så brukar nog många tänka att USAs gigantiska jordbruksmarker måste vara väldigt bra. Där skördar man i snitt tre och ett halvt ton spannmål per hektar och i Ryssland är motsvarande siffra tre ton per hektar. Snittet i Sverige är sex ton medan det här i Upplands-Bro skördas mellan åtta och tio ton per hektar! Och i Ukraina kanske uppemot 12 ton. 

-Vi hör ofta prat om vikten av att Sverige är sjävhushållande och inte förblir så omvärldsberoende som vi är nu och har varit under många år. Vi har långt, långt kvar innan vi är där, både vad gäller djuruppfödning och jordbruk, och därför har vi väldigt svårt att förstå ivern att bygga på åkermark. Särskilt med den vetskapen att vi i så fall förstör bördig och livsnödvändig mark i världsklass här i Upplands-Bro, flikade Daniel Riesterer in.

Erik Karlsson (V) konstaterade att det är viktigt med ett jordbruksperspektiv vid alla byggplaner.

-Upplands-Bro är tätortsnära landsbygd med hög exploateringstakt. Det är ett stort tryck utifrån från "stora drakar" som vill etablera sig här vilket ger stora utmaningar. Vi måste stå starka mot yttre krafter som vill bygga mycket och stort, konstaterade Börje Wredén (L).

-Kompetensen vid ny- och ombyggnationer är viktig så att man inte gör upprepade fel så som Tegelhagens vägnät. Att vi har dialogkanaler med många perspektiv är A och O, sa Jan Stefansson (KD).

Mattias Peterson (C) lyfte även han vikten av tidig dialog i planprocessen och att man måste bli bättre på att skriva avtal så att misstag (återigen nämndes Tegelhagen) inte upprepas.


Slutord


Den avsatta mötestiden rann iväg så på övertid fick var och en av de åtta politikerna i panelen  möjlighet att lämna ett kort slutord.

Först ut var SDs Katarina Olofsson som valde att fokusera på byggandet av nya bostäder.

-Vi anser att man ska bygga på obrukbar mark, inte jordbruksmark. Vi anser också att man ska bygga småskaligt, inte höghus och inte i kluster.

Camilla Janson (S):

-Upphandling, struktur och dialog tar jag med mig från kvällens utfrågning.

Fredrik Kjos (M) lyfte vikten av att tydligt uttrycka den politiska viljan tidigt för att det inte ska bli fel. Och att kommunens juristavdelning ska vara stark för att inte upprepa misstag. 

Liberalernas Börje Wredén önskade få in fler lantbrukare i politiken medan Vänsterpartiets Erik Karlsson upprepade vikten av ett jordbruksperspektiv i alla byggplaner för att undvika dyrköpta misstag.

Sara Ridderstedt (MP) var inne på samma spår och vill se utökad dialog för att hitta rätt.

Mattias Peterson (C):

-Kommunen behöver bli bättre på att skriva avtal och vara mycket tydligare. Lyssna. Och avkrånglifiera!

Även Jan Stefanson (KD) var inne på vikten av god dialog i sin slutkläm. Olika dialogkanaler där politiken och tjänstemännen lyssnar in invånarna samt företagarna (inkluderat lantbrukarna) när beslut fattas så att det blir rätt från början.

Drygt två timmars intressanta och stundtals intensiva diskussioner avslutades därmed och Daniel Riesterer/LRF Upplands-Bro tackade panelen och publiken för visat intresse.  Tipsa en vän Skriv utKalender

Onsdag 22/3
Röda korsets stick- och språkcafé
Trygghetsvandring i Bro
Fredag 24/3
Bandkväll på fritidsgården i Bro
Lördag 25/3
Röda korsets secondhand o café
Rymdkväll med Earth Hour-tema
Lördag 1/4
Röda korsets secondhand o café
Påskmarknad i Ladan Öråker
Söndag 2/4
Guidning vid Skysta sågkvarn
Onsdag 12/4
Föredrag: Ortnamn i trakterna runt Bro
avståndsannons

Upplands-Bro kommun Upplands-Brodialogen 20 mars 23

Earth Hour 2023

Sjöräddningen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

UBROs egen

Röda Korset Medmänniska

Facebook

Rädda Barnen
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen