UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Tisdagen den 18 januari 2022 - klockan 14:24 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Tryggt och snyggt! är ledorden när Bro-BIDen kraftsamlar


Karin Sidén 2020-01-23

Bild:Bro Utveckling

Sedan några månader tillbaka har Bro en BID. "Bro Utveckling" som den heter är är ett samverkansprojekt vars mål är att bidra ett bättre Bro för alla invånare.

-Tryggt och snyggt! är ledorden för Bro Utveckling. Vi har en övergripande målsättning med arbetet och det är att den upplevda tryggheten ska öka, brottsligheten minska, den kollektiva förmågan öka och att bostadsområdena Finnsta och Råby ska bort från polisens lista över utsatta områden, förklarar Rasmus Vanagand, verksamhetsledare för Bro Utveckling.

BID - eller Business Improvement District - är i grunden ett lokalt samverkansprojekt för att lyfta ett område. Platssamverkan och gränsöverskridande samarbete är två sätt att förenklat förklara vad det handlar om. Lika viktigt som att en BID handlar om att samverka för att lyfta är tidsperspektivet - en BID handlar om långsiktighet och generationsperspektiv, inte korta punktinsatser.

Bild:Bro Utveckling

Konceptformen föddes i New York på 1930-talet och är idag en global företeelse där det bara i Stockholmsområdet finns ett dussintal BID-ar. En utav dem är Bro Utveckling som såg dagens ljus den 1 oktober 2019. 

Verksamhetsledare för Bro Utveckling är Kungsängen-bon Rasmus Vanagand, som tillsammans med bland andra Örjan Josefsson, ICA-handlare i Bro och styrelsemedlem i Företagarna Upplands-Bro, Polisen i Järfälla/Upplands-Bro samt representanter för kommunen och bostadsbolagen Upplands-BroHus och Hembla nu drar upp riktlinjerna för arbetet.

En BID är organisk och föränderlig. Det finns inget recept eller någon färdig mall att följa utan varje BID är unik och utvecklas med tiden utifrån förutsättningarna i området. Fokusområden nu i Bro Utveckling är till att börja med: Trygghet, Säkerhet, Utemiljö, Gemenskap, Trivsel, Meningsfull fritid samt Kommunikation

Rasmus beskriver målande vad som menas med de olika fokusområdena och hur de bidrar till den upplevda tryggheten i Upplands-Bro.

-Tryggt och snyggt! är ledorden för Bro Utveckling. Vi har en övergripande målsättning med arbetet och det är att den upplevda tryggheten ska öka, brottsligheten minska, den kollektiva förmågan öka och att bostadsområdena Finnsta och Råby ska bort från polisens lista över utsatta områden. Det är ett digert arbete vi har framför oss och därför samlar vi kraft på alla nivåer. I civilsamhället, i föreningar och företag, på myndighetsnivå. En kollektiv kraft med gemensamt mål är en kraft att räkna med! förklarar Rasmus entusiastiskt.

Bild:Bro Utveckling

Han fortsätter med en rad historiska exempel på BIDar i några stadsdelar i New York som i grunden förändrade dem, där den äldsta BIDen närmar sig 50 år. Där gick lokala företag och invånare samman för att minska kriminalitet och otrygghet, vilket gav lysande resultat. Idag lever BIDarna vidare, men med annat fokus. Då snackar vi om långsiktighet!

-Vi måste bort från stuprörstänket. Det där om att det är någon annan som har ansvar och ska fixa. Mer ansvar och resultat helt enkelt! Som exempel kan jag nämna att vi här innan jul har röjt en hel del sly, klippt buskage och gjort snyggt på ett flertal platser runt om i Bro. Platser som ingen rört på många år just för att de ligger i gränsområden mellan olika fastighetsägare och därför ingen sett som "sitt ansvar". Nu jobbade vi alla tillsammans, fem enheter inom kommunen som vid samma tillfälle arbetaede sida vid sida. Det är något historiskt, har sannolikt inte skett tidigare och esultatet var väldigt uppmuntrande! Många har noterat vad fint det blivit och det ger så klart mersmak.

Att utemiljön har en direkt koppling till den upplevda tryggheten och trivseln är ingen hemlighet. Bristfällig belysning och vildvuxna buskage skapar obehag hos många människor. 

-En av BID-ens första uppgifter var att se över belysningen i Finnsta och Råby, för att se hur den bäst kan förbättras. Men tidigt insåg vi det hopplösa i att bedöma var det behövdes mer belysning på platser där många gatulampor helt enkelt var invuxna i snår och buskage. Vi tog därför en annan angreppsvinkel på uppgiften - med röjsågar och häcksaxar. Nu när röjningsarbetet är gjort kan vi ta oss an belysningsfrågan.

Bild:Rasmus Vanagand / Bro Utveckling

Bild:Rasmus Vanagand / Bro Utveckling

Bild:Rasmus Vanagand / Bro Utveckling

Bild:Rasmus Vanagand / Bro Utveckling

Något Rasmus ofta återkommer till i sin beskrivning av Bro Utveckling är att det ska vara verkstad. Att det ska hända saker. Inte bara snackas. Därför är det viktigt att en BID inte är polistiskt styrd utan drivs av människor med anknytning till platsen.

-Politiken vill väl men är i regel för kortsiktig. Man tänker i mandatperioder och begränsas av prestige och då blir det lätt långbänk av det hela. Människorna som "äger" platsen och "äger" problematiken har ett annat sätt att tänka och en annan drivkraft. Nu har vi en begränsad skara som startat upp BIDen, men tanken är att styrgruppen ska växa. Vi vill ha in fler drivna personer som brinner för att göra ett bra Bro bättre. Den kollektiva kraften måste öka - och den kollektiva förmågan är stor, det gäller bara att samla den mot ett gemensamt mål!

Bro Utveckling finansieras i dagsläget av Upplands-Bro kommun och de två lokala bostadsbolagen i Bro, Upplands-BroHus samt Hembla.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.
avståndsannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

UBROs egen

Barncancerfonden pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Larmassistans artikelannons
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen