UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Måndagen den 27 mars 2023 - klockan 23:01 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Med framtiden i fokus


Karin Sidén 2013-09-12

Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, har mångårig erfarenhet av arbete med kommunvisioner. Han berättade bland annat om hur arbetet med att förstärka en kommunidentitet bör gå till för bästa resultat.
Bild:Karin Sidén
Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, har mångårig erfarenhet av arbete med kommunvisioner. Han berättade bland annat om hur arbetet med att förstärka en kommunidentitet bör gå till för bästa resultat.

Det tredje och avslutande Framtidsseminariet hölls i tisdags. Ett trettiotal inbjudna politiker, företagare, föreningsfolk och "vanliga" invånare lyssnade på Göran Cars från Tekniska Högskolan och diskuterade framtidsfrågor och vad som är unikt och specifikt för Upplands-Bro.

Upplands-Bro kommun växer. Den expansion som görs innebär stora satsningar inom flera olika områden. För att säkerställa att expansionen och utvecklingen sker på bästa sätt har man beslutat genomföra ett visionsarbete, gemensamt över partigränserna. Målet med visionen är att utveckla Upplands-Bro till en mer attraktiv kommun och stärka dess varumärke.

Vad är unikt, profilerande och utvecklingsbart i Upplands-Bro i förhållande till regionen? Vad har vi som specifikt, och som gör kommunen attraktiv? Vad kan vi utveckla och göra ännu bättre? Själva visionsprocessen är lika viktig som resultatet av det, och därför är det också viktigt att invånare och andra intressenter som företagare och föreningsliv, involveras i den.

Arbetet med att ta fram visionen pågår på bred front och tanken är att så många som möjligt ska engageras i processen. I slutändan antas den såklart av politikerna, men innan dess kommer alla ha möjlighet att delta i processen på olika sätt. I våras fanns projektledarna Marianne Rilde Björkman och Ulf Thelander på plats under KungsKalaset och Upplands-Brodagen och nu på lördag kommer man att närvara vid Fest i Byn
i Bro. Alla hushåll har också fått en inbjudan att delta i de Framtidsverkstäder som hållits, en i Bro i juni och en i Kungsängen nu i september. Förskolebarn, skolbarn och -ungdomar kommer även de att engageras i visionsarbetet under hösten. Läs gärna tidigare artiklar i UBRO. Du når dem genom att söka på ordet vision i sökrutan.


Marianne Rilde Björkman och Ulf Thelander är projektansvariga för Upplands-Bro kommuns visionsarbete.
Bild:Karin Sidén
Marianne Rilde Björkman och Ulf Thelander är projektansvariga för Upplands-Bro kommuns visionsarbete.

Tisdagens seminarium inleddes av Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH med mångårig erfarenhet av arbete med kommunvisioner. Sedan en tid tillbaka bor han på deltid i Kiruna där han ansvarar för flyttandet av staden och planeringen av den "nya" stadens identitet. Vad en kommunidentitet är och hur man kan skapa och förstärka den var lite av det kvällen kom att handla om.

-Vad har Upplands-Bro som är unikt? Och säg inte naturen, 90% av Sveriges kommuner anger naturmiljön som sin viktigaste attraktion! Ni måste vara mer specifika än så. Det bästa är om man kan identifiera det unika och utgå från det när man arbetar med en vision. Självklart kan man också skapa något unikt, men det tar längre tid och kostar mer pengar, menade han.

Göran Cars pratade även om de förändringar som skett i människors bosättningsmönster de senaste trettio åren.

-På sjuttiotalet bodde en familj där pappan hade sitt arbete. I dag bor man i stället där man VILL bo, inte sällan på pendlingsavstånd till båda föräldrarnas arbetsplatser, för att man gillar kulturutbudet, skolorna, miljön eller liknande. Man tar sig omaket att pendla för att i stället få ett kvalitativt boende utifrån mer sociala behov, förklarade Göran Cars. Vi lever i en ny tid, med ökad konkurrens mellan städer och regioner, ökad rörlighet och nya mönster både för företagslokalisering och bosättning.

Arbetsmarknad, infrastruktur, offentlig service, kultur och kulturmiljö, mötesplatser, naturmiljö och bostadsmarknaden är några av de faktorer som skapar konkurrenskraft. Vad som är konkurrenskraftigt ändras naturligtvis med tiden och något Göran Cars tror kommer att spela allt större roll i framtiden är känslan av trygghet och säkerhet.

Görans viktigaste budskap för ett framgångsrikt visionsarbete var att man måste ta ett samlat grepp, att få alla att sträva mot samma mål oavsett agenda. Eftersom visionen tittar på framtiden och utvecklingen under de närmaste 20-30 åren är samspelet och överenskommelsen viktiga ingredienser. Den måste också vara både realistisk och trovärdig för att bli något annat än en skrivbordsprodukt.

Framtidsseminarierna har varit spännande. Föredrag, gruppdiskussioner och en bred dialog om framtid, utveckling och Upplands-Bro.
Bild:Karin Sidén
Framtidsseminarierna har varit spännande. Föredrag, gruppdiskussioner och en bred dialog om framtid, utveckling och Upplands-Bro.

Seminariedeltagarna fick som inledande liten gruppuppgift uppdraget att ringa in två till tre saker som är unika för Upplands-Bro. Mälarstränderna, En fantastisk historia, Olika typer av boende, Skärgårdskommun nära city, 30 minuter till city och västra Mälardalen, Luften, lugnet och miljön, Kommunikationer åt alla håll, Lantligheten och att vi har så mycket yta var några av de punkter grupperna redovisade.

Därefter fortsatte dialogen på olika sätt, både i smågrupper och i hela församlingen. För att få in diskussionen på detaljnivå valde projektledarna ut vattnet som den "unikitet" seminariedeltagare skulle föra dialog kring och hitta utvecklingspotential för. Allt från husbåtar till strandpromenader, via kollektivtrafik på Mälaren och hotell diskuterades. Hur man kan tillgängliggöra stränderna, Länsstyrelsens regelverk och ett eget sjöodjur var annat som luftades.

Visionen är tänkt att bidra till att utveckla och stärka Upplands-Bros varumärke och därmed kommunens attraktionsförmåga. I förlängningen ska den leda till mer nöjda invånare, öka inflyttningen i kommunen och bidra till ett växande näringsliv. Ett "problem" Upplands-Bro har att ta hänsyn till i sitt identitetsarbete är att vi har två tätorter. Göran Cars flaggade för att det ÄR ett problem att ha två tätorter när man ska stärka en kommuns varumärke och att man i längden vinner på att utnämna en av orterna till "huvudort".

En spännande dialog och en del av ett mycket intressant visionsarbete har seminarierna varit. Projektet fortsätter och kommer på olika sätt att redovisas framöver.

Tipsa en vän Skriv utKalender

Lördag 1/4
Röda korsets secondhand o café
Påskmarknad i Ladan Öråker
Söndag 2/4
Guidning vid Skysta sågkvarn
Onsdag 12/4
Föredrag: Ortnamn i trakterna runt Bro
Tisdag 18/4
Upplands-Brodialogen
Torsdag 20/4
Upplands-Brodialogen
Lördag 22/4
Naturskyddsföreningen: Fågelmorgon vid Tibbleviken
LOPPIS i Bro Centrum
Tisdag 9/5
Upplands-Brodialogen
avståndsannons

Upplands-Bro kommun Upplands-Brodialogen 20 mars 23

Earth Hour 2023

Sjöräddningen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

UBROs egen

Röda Korset Medmänniska

Facebook

Rädda Barnen
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen