UBRO Panorama gif-fil
ICA i Bro höst 18
Förstasidan Fredagen den 18 januari 2019 - klockan 20:55 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Motivation och mål med Dogge Doggelito under UBG:s temadagar


2018-03-27

Dogge Doggelito berättade om drömmar och möjligheter, och hur man kan vända trassligheter och motgångar till något mycket bättre.
Bild:Per-Erik Eriksson
Dogge Doggelito berättade om drömmar och möjligheter, och hur man kan vända trassligheter och motgångar till något mycket bättre.

I veckan har Dogge Doggelito gjort uppskattade besök på Upplands-Brogymnasiet där skolans elever haft temadagar om motivation och mål. Med övertygelse och närvaro rappade och föreläste Dogge Doggelito om mål, beslut och motivation. Tillbaka i klassrummen fortsatte eleverna att i sina klasser diskutera och praktisera motivation efteråt.

Eleverna i SA16 till exempel 
byggde broar, diskuterade och skrev bland annat om "på vilket sätt världen blir bättre för att jag går i skolan". I andra klasser gjordes liknande övningar när motivation och "grit" diskuterades på olika sätt.

Motivation och drivkraft, eller "jävlar anamma" som det också kan kallas, är viktiga ingredienser i våra liv. Inte minst när man går i skolan. Forskning visar att med rätt inställning så har eleverna bättre möjligheter att lyckas med sina studier, något som lärarna på Upplands-Brogymnasiet tagit fasta på. För att peppa gymnasieeleverna och ge dem fler redskap att använda under den resa som skola och utbildning innebär har man under året arbetat med just motivation och mål på olika sätt.  

I veckan har eleverna haft temadag. Dagen inleddes med en föreläsning av Dogge Doggelito som berättade om hur han har lyckats vända negativt till positivt och levt sin dröm. Dogge både pratade och rappade till ungdomarna och kunde med sina erfarenheter få dem att lyssna med full koncentration.

-Det var bra, säger Gabriella Fataki i SA16, om Dogges föreläsning. -Man har hört många föreläsare med liknande innehåll, om "motivation talks", men han gjorde det på sitt eget sätt. Och det finns nog något för alla i det han sa. Att man måste fixa det som är viktigt här och nu, och inte vänta tills man är 40. Att satsa på skolan, och göra det som är rätt för en själv.

Efter föreläsningen gick alla tillbaka till respektive klass där dagen fortsatte i workshops med utgångspunkt i en fortbildningsdag lärarna haft tidigare i år där föreläsaren Jesper Ersgård föreläste om "Mindset, grit och jävlar anamma". Jesper Ersgårds föreläsning presenteras så här: ”Redan för ett par år sedan visade en OECD-rapport att elever i den svenska skolan lättare ger upp när de möter motstånd och motgångar jämfört med elever i andra europeiska länder. Tack vare forskning om mindset och grit har vi nu bättre förutsättningar att stötta elevers lärande och utveckling för att motverka detta.”

I just Gabriellas klass, SA16, byggde eleverna broar, diskuterade och skrev bland annat om "på vilket sätt världen blir bättre för att jag går i skolan". I andra klasser gjordes liknande övningar när motivation och "grit" diskuterades på olika sätt.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Lördag 19/1
Röda Korset - Second Hand butik
Onsdag 23/1
Stickcafé i Kulturhuset
Lördag 26/1
Röda Korset - Second Hand butik
Onsdag 30/1
Bokklubb för unga, 10-12 år
avståndsannons

Öppet Hus på UBG jan 19

UNICEF plugg

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Alternative content


Håll Sverige rent
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen