UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Söndagen den 22 maj 2022 - klockan 22:40 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Nu utvecklas framtidens Bro Torg
Nyhet från Upplands-Bro kommun


Nyhet från Upplands-Bro kommun 2022-04-20

Bro Torg vid Brohuset, Illustration av C.F. Møller Architects
Bro Torg vid Brohuset, Illustration av C.F. Møller Architects

Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som vill utveckla Bro Torg i linje med visionen om framtidens hållbara småstad.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

-Bro ska vara en levande plats som människor vill bo, vistas och arbeta i. När vi lät sommarjobbare intervjua Broborna om hur de upplevde sitt område framkom att många efterfrågade fler butiker och mötesplatser. Centrala Bro behöver plats för fler verksamheter och invånare, säger Fredrik Kjos.

Arkitektkontoret C.F. Møller Architects fick i uppgift att ta fram ett förslag på utveckling och gestaltning av Bro centrum, med syfte att möjliggöra fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser. Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Inriktningen för framtidens Bro Torg har utvecklats i syfte att stärka de goda värden som finns i centrala Bro, men också för att bygga bort barriärer och otrygghet. Invånare har varit delaktiga i att ta fram idéer och identifiera viktiga värden för utvecklingen av det offentliga rummet.


Bro Torg, Illustration av C.F. Møller Architects
Bro Torg, Illustration av C.F. Møller Architects

-Det har varit fantastiskt inspirerande och roligt att arbeta med framtidens Bro Torg. Vi har tillsammans med kommuninvånare, politiker och tjänstemän tagit fram en vision med människan i fokus. Arbetet har utgått från den identitet och kulturmiljö som finns i dag. Med utgångspunkt i dagens Bro har vi tagit fram förslag på tillägg för att skapa trygga, trevliga och attraktiva stråk och mötesplatser i en miljö med småstadskänsla, säger Fredrik Cavallin, arkitekt på C.F. Møller Architects.

Upplands-Bro kommun har skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som vill utveckla Bro Torg i linje med visionen om framtidens hållbara småstad. Kommunen åtar sig att sälja mark i centrala Bro. Exploatörerna åtar sig att investera i Bro genom byggande, men också genom sociala investeringar. Exploatörerna är Bonava, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling.

Inriktningen innebär en möjlig utbyggnad i centrala Bro med upp till ca 700 bostäder samt ca 6000 kvadratmeter lokaler för handel, samhällsservice och arbetsplatser. Handel och arbetsplatser innebär en ökad vuxennärvaro i centrum. En handelsutredning har tillsats för att bedöma förutsättningarna för utbud och omfattning av kommersiella verksamheter och samhällsservice.


Bro Torg vid Enköpingsvägen, Illustration av C.F. Møller Architects
Bro Torg vid Enköpingsvägen, Illustration av C.F. Møller Architects

Genom utvecklingen av centrala Bro kommer antalet markparkeringar minska och ersättas av nya lösningar, exempelvis garageparkering och mobilitetshus. Exploateringen kommer leda till fler parkeringar än vad som finns idag, för att möta behoven hos en växande befolkning och mer handel.

Inriktningen för utvecklingen av Bro Torg är inte en färdig plan som bestämmer kommande byggnation, utan anger riktningen för det vidare arbetet med planering och gestaltning av ny bebyggelse.

Även Viktoriahem och Upplands-Brohus som är de största fastighetsägarna i Bro deltar i utvecklingen.


Läs mer om Bro Torg här! Via länken når du kommunens pressmeddelande.

Läs mer om Omdaning Bro. Via länken når du kommunens hemsida.


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Söndag 22/5
Naturen Kallar: vandring på Upplands-Broleden
Yoga på Ekeby
Kulturbojens café vid Sandhagen - med loppis
Lördag 28/5
Röda korsets secondhand o café
Söndag 5/6
Gamla Bro-Loppis
Kulturbojens café vid Sandhagen - med loppis
Söndag 19/6
Kulturbojens café vid Sandhagen - med loppis
avståndsannons

Röda Korset Ukraina mars 2022

UNHCR sidebanner människor på flykt dubbling mars 22

Sjöräddningen

UBROs egen

Barncancerfonden pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Facebook

RSS-flöde

Grillbaren Bro 700x150 b

Larmassistans artikelannons
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen