UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Fredagen den 14 augusti 2020 - klockan 06:16 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Spännande saker på gång! Beslut om markförvärv skapar möjligheter för Bro C


Karin Sidén 2020-04-16

Den aktuella markplätten för den nya Broskolan ligger precis vid Finnstarondellen med bra anslutning till gång och cykelvägar, bussen med mera.
Den aktuella markplätten för den nya Broskolan ligger precis vid Finnstarondellen med bra anslutning till gång och cykelvägar, bussen med mera.

Broskolan ska flytta ut från Bro centrum - om några år, när en ny skolbyggnad står klar. Det blir möjligt efter ett beslut om markförvärv som fattades i Kommunstyrelsen i onsdags förmiddag. I en markuppgörelse mellan Upplands-Bro kommun och markägaren L E Lundberg har kommunen bytt till sig en del av åkerplätten mellan Finnstarondellen och Brandstationen och det är där man tänker sig att den nya Broskolan ska byggas.

Som en knutpunkt mellan Gamla Bro, det yngre Bro och det nybyggda Bro är det tänkt att den nya Broskolan ska sammanlänka de olika delarna på ett naturligt sätt. 

-En nystart och energiinjektion för Bro centrum - och för Broskolan! Så sammanfattar den styrande Alliansen onsdagens beslut som fattades i en enhällig Kommunstyrelse. 

-Vi har fattat ett beslut om ett markförvärv, eller ett mark-byte, som möjliggör en viktig förändring i Bro centrum: flytten av Broskolan. Genom att flytta på skolan, ge den en nystart på en annan plats, menar vi att hela Bro får möjlighet att utvecklas. Lyfter vi så att säga bort skolaverksamheten så frigör vi en mycket centralt belägen fastighet som kan tas i bruk av både företag och kommunal verksamhet av olika karaktär och därigenom ökar vi vuxennärvaron i Bro centrum, säger Fredrik Kjos, Kommunstyrelsens ordförande.


Martin Normark (L), Janne Stefanson (KD), Lisa Edwards (C) och Fredrik Kjos (M).
Bild:Karin Sidén
Martin Normark (L), Janne Stefanson (KD), Lisa Edwards (C) och Fredrik Kjos (M).

De centrala delarna av Bro, dess gestaltning och utveckling, har länge varit ett diskussionsämne. För Bro-bor, men också för politiker och tjänstemän.

Samhället växer och förändras men förutsättningarna att utveckla det lilla centrum som finns är små. Ytorna och de befintliga byggnaderna sätter liksom stopp. 

För det nuvarande politiska styret, likväl som för deras föregångare genom åren, så har frågan ägnats många och långa diskussioner. Nu har diskussionerna plötsligt tagit ett ordentligt skutt framåt mot en spännande början på framtidsutveckling, där man i ett första skede vill flytta ut Broskolan från Bro centrum för att på så sätt skapa nya förutsättningar till förändring.

Jag möter upp Fredrik Kjos, Janne Stefansson, Lisa Edwards och Martin Normark på platsen där den nya skolan är tänkt att stå för att få höra mer om de spännande planerna. Janne Stefanson (KD) berättar:

-Jag har arbetat inom politiken i över 30 år och Bro centrum och dess framtid är en av de frågor som hängt med längst. Det är en viktig fråga, som inte bara handlar om utbud, trivsel och trygghet, men som på senare år blivit allt mer angelägen att lösa då fler och fler uttrycker en känsla av otrygghet när de pratar om Bro centrum.

Martin Normark berättar att man i och med onsdagens Kommunstyrelse fattat ett beslut att förvärva en tomt för framtida skoländamål. Tomten det handlar om är Härnevi 8:10, som ligger precis vid Finnstarondellen. Den uttalade meningen med förvärvet är att tomten ska användas för att flytta Broskolan, men det direkta flyttbeslutet kommer att tas separat längre fram.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, fyller i:

-Broskolans placering mitt i Bro centrum är olycklig. På många plan. Sett i backspegeln kan man väl konstatera att det finns en anledning till att det inte är så många högstadieskolor som placeras mitt i ett centrum... Genom att flytta på skolan, ge den en nystart på en annan plats menar vi att hela Bro får möjlighet att utvecklas. Broskolan som byggnad, med en annan typ av verksamhet inhyst i sig, har en mycket bra placering, centralt och nära till det mesta. Lyfter vi så att säga bort skolaverksamheten så frigör vi en mycket centralt belägen fastighet som kan tas i bruk av både företag och kommunal verksamhet av olika karaktär och därigenom ökar vi vuxennärvaron i Bro centrum. 

-Med ökad vuxennärvaro kan vi få utrymme för fler aktörer som vågar satsa vilket gynnar hela samhället. Vi ser därför dagens beslut som startskottet för framtidssatsningen på Bro centrum och Broskolan och vi ger det högsta prioritet! säger Janne Stefanson.

Martin Normark (L) och Lisa Edwards (C) nickar bifall.

-Den här platsen tror vi mycket på. En skola här kommer att knyta ihop de äldre delarna av Bro med de nyare, och även de kommande delarna av samhället, säger Lisa Edwards och pekar söderut där Bro IP och fotbollshallen ligger. -Kan vi bygga ihop skolområdet med IP, med någon form av gång-och cykelbro över järnvägen, så knyter vi ihop delar som växer fram nu med övriga Bro. Och vi vill ju att det ska vara ett Bro, inte många isolerade öar.

Nya Broskolan

-Inget färdigt finns uppritat än. Dagens beslut handlar om att vi nu har en plats att utgå från. Sedan återstår en hel del arbete innan vi har en detaljplan färdig, så några detaljer kring skolans storlek och så kommer vi inte kunna ge. Det vi kan säga är att det i dag finns ett antal paviljonglösningar i Bro som vi ju inte gärna vill ha kvar. Så att tänka i banorna kring en F-9-skola är inte osannolikt, säger Lisa Edwards.

Martin Normark flikar in:

-Planarbetet tar tid, men se beslutet idag som startskottet för en ny detaljplan som ska leda till att flytta Broskolan, från Bro centrum, till en nybyggd skolbyggnad i anslutning till Finnstarondellen. Vi hoppas ha en detaljplan färdig inom ett år och i så fall är en byggstart inom två år helt rimlig.

Bild:Karin Sidén


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Söndag 16/8
Sommarcafé och kulturutflykt
Söndag 23/8
Sommarcafé och kulturutflykt
Söndag 30/8
Sommarcafé och kulturutflykt
avståndsannons

Sjöräddningen

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Röda Korset Syrien artikelannons 2017

UNHCR långsmal
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen