UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Lördagen den 20 januari 2018 - klockan 04:32 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Trygghetsvandring i Bro


Karin Sidén 2017-09-08

Björn Svensson, kommunens Trygghetssamordnare, visar på kartan hur kvällens trygghetsvandring kommer att gå.
Bild:Karin Sidén
Björn Svensson, kommunens Trygghetssamordnare, visar på kartan hur kvällens trygghetsvandring kommer att gå.

I onsdags kväll genomförde kommunen och Polisen en Trygghetsvandring i de centrala delarna av Bro. Syftet med en trygghetsvandring är att identifiera otrygga miljöer och se över vad som kan göras för att öka tryggheten, till exempel genom att förbättra belysningen, ta hand om nedskräpning och klotter samt jobba med beskärning av växtlighet.

-Trygghetsvandringen är en del av medborgarlöftet. Den sammanställning av synpunkter vi gör under vandringen kommer leda till åtgärder, några omedelbara och andra på lite längre sikt. Det finns medel avsatta för att kunna vidta åtgärder redan nu under hösten vilket känns viktigt nu när vi går mot mörkare tider, säger Björn Svensson, trygghetssamordnare, på Upplands-Bro kommun.

Trygghetsvandringar genomförs då och då för att se över utemiljön i ett område och identifiera eventuella otrygga platser. Vad som är en otrygg plats är minst sagt subjektivt och beror till stor del på vem man är som person, men det finns vissa miljöer som högst påtagligt bidrar till att olika typer av brott sker i högre utsträckning där än på andra platser.

Bakom Broskolan gick vandringen.
Bild:Karin Sidén
Bakom Broskolan gick vandringen.

Belysningen är prio ett. Dåligt upplysta platser gör att vi känner oss mer olustiga till mods samtidigt som skumrasket också fungerar som skydd för den med brott på agendan. 

Vegetationen är en annan faktor som bidrar till otrygga miljöer. Är det vildvuxna buskage nära gångvägarna eller parkeringsytorna så upplever man en större otrygghet.

Men det är inte bara så att det upplevs som mer otryggt med dålig belysning och vildvuxna buskage - det syns även på brottsstatistiken. Bilbränder, inbrott och skadegörelse till exempel sker sällan på väl upplysta platser med god insyn. Inte heller våldsbrott. Därför är åtgärder i den fysiska miljön viktiga också ur en polisiär synvinkel.

Varje brott som går att förebygga är en vinst. Både för den som drabbas och för samhället vi lever i.

-Innan vi gick ut på Trygghetsvandringen hade jag sammanställt en karta med markeringar där brott skett i utomhusmiljön i Bro de senaste åren. Med den sammanställningen som utgångspunkt gick vi sedan runt och tittade på gångtunnlar, gångväger, miljön runt våra större parkeringar och skolor, centrum, stationen och så vidare, förklarar Björn Svensson.

Trygghetsvandring startade utanför Brohuset i skymningen. Deltog gjorde förutom Trygghetssamordnare Björn Svensson även kommunpolis Frida Törnvall, Jonas Levin från kommunledningskontoret, samt Tommy Blomberg, Sara Bergkvist och Therese Eriksson från Tekniska kontoret. Längs vägen fotodas och antecknades det och med hjälp av alla noteringar kommer man inom kort kunna presentera en åtgärdsplan.

-En del åtgärder är av det enklare slaget, som att klippa buskar, kapa trädgrenar som växer runt gatlyktor och skymmer ljuset, byta ut trasig armatur eller förstärka redan befintlig belysning. Där kan vi starta redan nu så att vi snabbt förbättrar utemiljön på flertalet platser. Andra åtgärder kommer att kräva större insatser och då tar det också mer tid och planering i anspråk, säger Sara Bergkvist.

Funderingar kring hur man kan öka insynen och belysningen på parkeringen - utan att för den skull störa de boende... Det är mycket att ta hänsyn till när man ska förbättra tryggheten.
Bild:Karin Sidén
Funderingar kring hur man kan öka insynen och belysningen på parkeringen - utan att för den skull störa de boende... Det är mycket att ta hänsyn till när man ska förbättra tryggheten.Bakgrund:

I mitten av december 2016 klubbades det första medborgarlöftet igenom i Upplands-Bro kommun, ett dokument där kommunen och Polisen gemensamt lovade att särskilt fokusera på att öka tryggheten i de centrala delarna av Bro och runt stationsområdet. 

Medborgarlöftet växte fram ur de medborgardialoger polisen bjöd in till i Kungsängen, Bro och Brunna under 2016, samtal med ungdomar på Upplands-Brogymnasiet, med äldre genom pensionärsföreningarna, med grannsamverkansområdena, med kommunens anställda och med poliser. Den samlade lägesbild som växte fram då visade att det var (och är) i de centrala delarna av Bro och runt stationsområdet som invånarna känner sig mest otrygga och därför riktade det första Medborgarlöftet in sig på just de områdena.

I medborgarlöftet utlovar kommunen och Polisen bland annat gemensamma trygghetsvandringar för att förbättra den fysiska närmiljön som är en viktig faktor i den upplevda tryggheten. Är belysningen tillräcklig? Finns det buskage som bidrar till olustighetskänslor? Går det att utforma området kring våra gångtunnlar på ett sätt så att de upplevs som mindre olustiga att gå genom på kvällarna.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Måndag 22/1
SENIORBIO: Hitchcock-klassikern FÖNSTRET MOT GÅRDEN
Fredag 26/1
Konsert: EMILIA AMPER
Lördag 27/1
Föredrag: Dick Harrison och Irène Seth om Almare Stäket - En plats, en borg, en gård
Tisdag 30/1
Finsk filmvisning – Ikitie / Den eviga vägen
Onsdag 7/2
TV-spelshäng i Verkstan
Söndag 11/2
Öppet Möte: Föreningen Bevara Villa Skoga
Tisdag 13/2
TV-spelshäng på Megastor duk
Onsdag 14/2
TV-spelshäng i Verkstan
Fredag 23/2
Öppna Förskolan c/o Kulturhuset
avståndsannons

Kultur och Fritid Amper jan 18

GYMMIX terminsstart jan 18

UBROs egen

WWFannons tigerfadder

Röda Korset Medmänniska

Pluggannons UNHCR sidebanner

Facebook

RSS-flöde

Alternative content


Håll Sverige rent

Om Du syns på Webben GUL

Adventskalenderskylt toppbanner ny

Woodys god julönskning 2017
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen