UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Söndagen den 2 oktober 2022 - klockan 02:58 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Upplands-Bro får stöd från Boverket för utveckling av park med naturpedagogik
Pressmeddelande från Upplands-Bro kommun


Pressmeddelande från Upplands-Bro kommun 2021-11-11

Finnstaparken - och därmed projektytan - är den inringade ytan på fotot.
Bild:Upplands-Bro kommun
Finnstaparken - och därmed projektytan - är den inringade ytan på fotot.

Upplands-Bro kommun har sökt och beviljats 725 000 kronor från Boverket för utvecklingen av Finnstaparken i Bro. Pengarna är en del av satsningen ”gröna och trygga samhällen”, och ska gå till att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.

-Vi är väldigt glada över att kunna göra denna satsning. Genom att utveckla den gröna infrastrukturen och öka ekosystemtjänsterna i området skapas förutsättningar för aktivitet och rörelse. Vi vill även uppmuntra till lekfull vistelse i naturen samt ge plats för lugn och rekreation i de boendes närmiljö, säger Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun.

Platsen för åtgärderna är Finnstaparken, ett ca 5 hektar stort grönområde. Kommunen äger och förvaltar marken som består av en bollplan och en mindre skog omgärdad av något sluttande, klippta gräsytor. Runt parken finns rikligt använda gång- och cykelvägar men nyttjandet av grönytorna är låg och den upplevda otryggheten är hög.

-Denna plats upplevs som otrygg men utgör också ett möjligt attraktivt grönt stråk genom Bro. Samtidigt som vi skapar gröna mötesplatser förbättras områdets mikroklimat och robusthet vid kommande klimatförändringar. Centrala Bro utvecklas genom förtätning med bostäder och arbetsplatser. Därför är föreslagna åtgärder extra viktiga, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

Projektet handlar om att utveckla en mötesplats med naturlek bestående av återbrukat material, röjning och gallring för att skapa en tryggare miljö och gynna biologisk mångfald samt plantering av träd, buskar, ängsblommor och perenner. Projektets detaljer tas fram i samverkan och dialog med de boende i området.

-Genom att gestaltningen är ett samverkansprojekt så bidrar Finnsta kollektivt till att områdets värden och identitet stärks och utvecklas. Trygghet, trivsel och framtida skötsel av platsen gynnas också av att skolelever, boende och verksamma i området är medskapare i sitt närområde, det är ju de som platsen är till för, säger Fredrik Kjos.

Utvecklingen av Finnstaparken görs inom Omdaning Bro. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog forma framtidens hållbara småstad.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Söndag 2/10
Kulturbojens café vid Sandhagen
Lördag 8/10
Röda korsets secondhand o café
Framtidsdag i Bro
Söndag 9/10
HÖSTMARKNAD på Säbyholm
Onsdag 12/10
TACO-onsdag i Brogårdsstaden
Lördag 15/10
Loppis / Bakluckeloppis i Bro
Röda korsets secondhand o café
Torsdag 20/10
AW-torsdag i Kulturhuset
Lördag 22/10
Röda korsets secondhand o café
avståndsannons

U-B kommun Ny hemsida sep 22

Röda Korset Ukraina mars 2022

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

UNHCR sidebanner människor på flykt dubbling mars 22

UBROs egen

Barncancerfonden pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen