Woodys Bra produkter april 17
Toppbanner UBRO
Förstasidan Måndagen den 23 juli 2018 - klockan 13:41 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Upplands-Bro klättrar -och tappar- i Lärarförbundets årliga skol-ranking


Karin Sidén 2017-10-06

Tabell: Karin Sidén<br /><br />Grön siffra visar att man klättrat uppåt medan röd siffra visar att man tappat jämfört med 2016 års ranking.<br />Med likvärdigt meritvärde menas: Faktiskt genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9 vårterminen 2016 jämförs med förväntat genomsnittligt meritvärde enligt Lärarförbundets modellberäkningar. De bakgrundsfaktorer som Lärarförbundet tagit hänsyn till är: Andelen nyinvandrade elever, det vill säga andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Fördelningen pojkar/flickor. Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån differensen mellan faktiskt genomsnittligt meritvärde och förväntat genomsnittligt meritvärde.
Tabell: Karin Sidén

Grön siffra visar att man klättrat uppåt medan röd siffra visar att man tappat jämfört med 2016 års ranking.
Med likvärdigt meritvärde menas: Faktiskt genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9 vårterminen 2016 jämförs med förväntat genomsnittligt meritvärde enligt Lärarförbundets modellberäkningar. De bakgrundsfaktorer som Lärarförbundet tagit hänsyn till är: Andelen nyinvandrade elever, det vill säga andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Fördelningen pojkar/flickor. Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån differensen mellan faktiskt genomsnittligt meritvärde och förväntat genomsnittligt meritvärde.


Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun. Rankingen utgår från 13 olika parametrar som poängsätts och sedan vägs samman till en rankinglista, från 1 till 290. 2017 placerar sig Upplands-Bro på plats 153, vilket innebär att vi för tredje året i rad klättrar uppåt. 2014 landade vi tungt på plats 284 när poängen räknats samman men sedan dess har det rört sig uppåt.

I 2015 års ranking tog Upplands-Bro ett monstersteg uppåt, från plats 284 till plats 167 och i 2016 års ranking fortsatte vi klättringen om än med ett mycket blygsammare kliv uppåt -från plats 167 till plats 158.

Plats 153 (av 290) ger skolkommunen Upplands-Bro en mittenplacering i Stockholms län.

Lärarförbundet presenterar varje år en rankinglista över landets 290 skolkommuner (se länk). Rankingen har gjorts sedan 2002. Numera utgår man från 13 olika parametrar när man jämfört kommunerna. 

Bland de 13 kriterier Lärarförbundet utgår från hittar man till exempel lärarlöner, lärartäthet, andel behöriga pedagoger, resurser, meritvärde i årskurs 9 (både det faktiska meritvärdet och ett likvärdigt värde där man vägt in bland annat socioekonomisk bakgrund hos eleverna, föräldrars utbildning med mera), andel högskolebehöriga elever med mera.

Varje kommun poängsätts i de 13 olika parametrarna utifrån hur de placerar sig jämfört med övriga kommuner, där placeringen från 1 - 290 ger poängen i just den "grenen". Två kriterier som anses särdeles viktiga för en framgångsrik skola, andelen utbildade pedagoger samt lärartätheten, ges dubbel vikt i sammanräkningen.

Den totala poängsumman räknas sedan samman och lägst totalpoäng hamnar i toppen av rankinglistan.


Årets topptrio:

1 (1)   Vellinge (som har kommit etta sex av de sju senaste åren!)
2 (42) Orust
3 (52) Ovanåker

Upplands-Bro kommuns placering de senaste åren:

2017    153
2016    158
2015    167
2014    284
2013    215
2012    220


Vår kommun hamnar på plats 153 bland landets 290 kommuner. Långt från botten men samtidigt även långt från toppen. I årets ranking klättrar vi fem steg, vilket så klart är glädjande. Men - när man går in och tittar närmare på resultatet för Upplands-Bro kommun i varje enskild parameter för rankingen ser man att vi förbättrat resultatet i fyra av de 13 kriterierna, behållit vår plats i två och tappat i ranking i sju av dem.

Vad som tyvärr framgår när man tittar på lärarförbundets statistik är att det är i kategorierna som handlar om elevernas resultat som försämringarna skett. (se länk) Både i det faktiska värdet och i det likvärdiga värdet där man tagit hänsyn till elevernas bakgrund.

Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro, säger så här när han tittat på kommunens resultat:

-Visst är det glädjande att vi fortsätter förbättra oss i rankingen. Men ranking är ranking, och nödvändigtvis inte det bästa sättet att ha koll på om vi är på rätt väg. Då kan det ge en tydligare bild av utvecklingen om vi i stället jämför med oss själva över tid. Vi vet till exempel att våra resultat i grundskolans åk 9 i våras var något bättre än våra resultat förra året och det är viktigare för mig än om vi flyttar oss några placeringar i Lärarförbundets ranking. 

Kommunens högsta placeringar får vi när det gäller pedagogernas löner samt kommunen som avtalspart / arbetsgivare. I en tid med skriande lärarbrist i hela landet är det två mycket viktiga konkurrensfaktorer för att kunna locka till sig behöriga sökanden till lediga tjänster. 

-Det är glädjande att vi fortsätter uppåt i lärarförundets ranking och att vi fortfarande ligger högt när det gäller lärarnas löner. När det gäller nedgången i elevernas resultat så är årets ranking baserad på resultaten för vårterminen 2016. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att följa upp resultaten och vidta åtgärder för att det ska förbättras. Ett arbete som görs kontinuerligt. Det innebär att resultaten från våren 2016 följdes upp hösten 2016 och glädjande nog kunde vi då se en förbättring i meritvärden vårterminen 2017. Vilket förhoppningsvis också ska synas i Lärarförbundets ranking nästa år.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger så här om den årliga rankingen:

-Vi vet att vår rankning driver skolutveckling, det är den bredaste skolrankningen som görs i landet. Den mäter inte allt men är en dörröppnare för de viktiga samtal som är nödvändiga för att rätt beslut ska fattas och ge skolledare, lärare och elever bästa möjliga förutsättningar. Alla kommuner kan bli Bästa Skolkommun – med rätt beslut, investeringar och dialog, säger Johanna Jaara Åstrand.

I år görs utnämningen i ljuset av en skriande lärarbrist, en situation som påverkar alla landets kommuner.

-Lärarbristen måste vara högsta prioritet för alla kommuner som måste anstränga sig rejält för att bli attraktiva lärararbetsgivare. Vi vet vad som krävs för att lösa lärarbristen och berättar det för alla som vill bli Bästa Skolkommun nästa år: högre löner, bättre villkor och större tillit till lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Lördag 11/8
Bakluckeloppis i Bro
Måndag 20/8
Filmskaparkollo
Tisdag 21/8
Filmskaparkollo
Lördag 25/8
Bakluckeloppis i Bro
Vernissage: Konstrundan
Söndag 26/8
Vandring på Upplands-Broleden - med Naturskyddsföreningen
Lördag 1/9
Bakluckeloppis i Bro
KONSTRUNDAN
Söndag 2/9
KONSTRUNDAN
avståndsannons

Centern - juli 18

UBH Sommarhälsning 18

Kultur & Fritid vt 18 Sommartider i Biblioteket

UBROs egen

Sjöräddningen testamente

Röda Korset Medmänniska

WWFannons tigerfadder

Facebook

RSS-flöde

Alternative content


Håll Sverige rent

Om Du syns på Webben GUL

UBRO Panorama gif-fil
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen