Woody nov 19 allt för proffsen
Toppbanner UBRO
Förstasidan Tisdagen den 28 januari 2020 - klockan 05:07 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Upplands-Bro Villaägarförening har initierat ett skolprojekt för ökad trygghet i Upplands-Bro


Karin Sidén 2019-03-22

Berndt Lundgren pekar ut Broskolan på ett flygfoto över Bro centrum som det såg ut 1973 när innecentrumet invigdes. Det centrum som brann ner sommaren 1992.
Bild:Karin Sidén
Berndt Lundgren pekar ut Broskolan på ett flygfoto över Bro centrum som det såg ut 1973 när innecentrumet invigdes. Det centrum som brann ner sommaren 1992.

I dag, fredag, sjösattes ett spännande trygghetsprojekt i Bro. Syftet med projektet, som i grunden handlar om stadsutveckling, är att långsiktigt få ungdomar att värna om och känna omsorg för den fysiska miljön de lever i.

Elever i Broskolans år 7 kommer tillsammans med Villaägarföreningen i Upplands-Bro, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, byggföretaget Veidekke och arkitektbyrån BSK i Stockholm att arbeta fram förslag för hur framtidens Bro centrum kan se ut.

-Att känna delaktighet i samhället och också ta en aktiv del i dess framtidsutveckling är viktigt för tillhörigheten och därigenom tryggheten. Genom det här projektet prövas ett nytt grepp för att få skolungdomar engagerade i sin hemort och det är verkligen en spännande resa vi ger oss in på! säger Berndt Lundgren, ordförande i den lokala Villaägarföreningen.  

-Det här är ett mycket spännande projekt som vi tror starkt på. Våra ungdomar vill känna sig delaktiga i framtiden - tänk bara på fenomenet Greta Thunberg, det genomslag hon fått och den våg av engagemang hon skapar! säger Broskolans rektor Tuula Tähkäaho.

Broskolans lite drygt ett hundra sjundeklassare fick idag vara med och sjösätta ett spännande stadsutvecklingsprojekt de har fått möjlighet att delta i. Projektet är ett samarbete mellan Broskolan, Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Villaägarförening samt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), byggföretaget Veidekke och akitektbyrån BSK och tar sin avstamp i nutidens Bro centrum och vad ungdomarna skulle vilja se i framtidens Bro centrum.


Broskolans rektor Tuula Tähkäaho hälsar alla ungdomar välkomna till projektstarten. Berndt Lundgren är redo att ta över ordet för att förklara bakgrund och syfte till det spännande samarbetet.
Bild:Karin Sidén
Broskolans rektor Tuula Tähkäaho hälsar alla ungdomar välkomna till projektstarten. Berndt Lundgren är redo att ta över ordet för att förklara bakgrund och syfte till det spännande samarbetet.

Men syftet med projektet är större än så: framtidens Bro centrum ska vara ett tryggt och attraktivt centrum och det är där framtidens Bro-bor ska få möjlighet att tycka till!

Bro Centrum har de senaste åren identifierats som ett utsatt område och många invånare vittnar om en ökad upplevd otrygghet och en oro över utvecklingen. En lång rad olika insatser görs för att vända trenden och för att vanligt folk ska känna att de kan "återta" det fysiska rummet.

Projektet är initierat av Upplands-Bro Villaägarförening som efter att under ett antal år sett resultaten i de trygghetsenkäter de genomfört bland medlemmarna försämras vill ta en aktiv roll i förändringsarbetet i kommunen. Berndt Lundgren, ordförande i föreningen, förklarar:

-Projektet initierades av oss i Villaägarföreningen eftersom vi känner att det är en angelägenhet för våra medlemmar - och för hela kommunen. Den fysiska miljön är jätteviktig när man pratar om den upplevda tryggheten, eller i det här fallet otryggheten. Ett otryggt centrum i Bro blir inte en attraktiv plats att vistas på, och det förlorar vi alla på! Kan vi vara med och bidra till att förändra de faktorer som påverkar känslan av otrygghet till det bättre vore det fantastiskt! Vi är så tacksamma att Veidekke och BSK vill sponsra vårt projekt.

Att det är just stadsutveckling och framtidens Bro centrum som är temat för projektet är i sig ingen slump. Parallellt har kommunen nämligen påbörjat ett fördjupat detaljplanearbete för just Bro där framtidens centrum är under lupp. 

Oftast när kommunen bjuder in till dialoger om till exempel byggplaner och utvecklingsfrågor är medelåldern på deltagarna rätt hög. Väldigt få ungdomar tar chansen att vara med i dialogerna, och det är därför angeläget att hitta sätt att involvera dem. Delaktighet och inflytande skapar stolthet och framtidstro!

-Vi vill testa ett nytt grepp vars målsättning är att ta fram ett förslag till hur ett tryggare och attraktivare Bro centrum kan se ut - i samarbete med dem som ska leva där i framtiden, säger Berndt.

I vår kommmer eleverna att arbeta tillsammans med Villaägarföreningen, KTH och BSK arkitekter. Arbetet kommer att ske under skoltid och klassvis där varje grupp arbetar fram egna förslag på hur framtidens Bro Centrum skulle kunna se ut. 


Inringat i rött är det område i centrala Bro som eleverna nu får möjlighet att utveckla. Bara fantasin och respektive scenario sätter gränser.
Bild:Upplands-Bro kommun
Inringat i rött är det område i centrala Bro som eleverna nu får möjlighet att utveckla. Bara fantasin och respektive scenario sätter gränser.

Varje klass har fått ett specifikt scenario att utgå från: 

1) Gruppen ska utgå från att befintlig byggnation i centrum behålls och att de kompletterar området med ny bebyggelse.

2) Gruppen ska utgå från att befintlig byggnation i centrum behålls utom E-ons fjärrvärmebyggnad, bensinmacken samt bilverkstan på samma tomt.

3) Gruppen ska utgå från att befintlig byggnation i centrum behålls utom skolan, E-ons fjärrvärmebyggnad, bensinmacken samt bilverkstan på samma tomt.

4) Helt fritt spelrum till förändringar i hela området. Gruppen bestämmer själv om allt behålls, viss byggnation rivs eller om allt rivs.

Förslagen kommer sedan att visualiseras digitalt av BSK arkitekter och de färdiga förslagen kommer att ställas ut. Utställningen avslutas med en omröstning där allmänhet och skolungdomar har möjlighet att rösta på sitt favoritförslag. Ungdomarnas olika förslag kommer även att användas som inspirationskälla i arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Den 5 juni presenteras det vinnande förslaget vars "upphovsklass" erhåller byggföretaget Veidekke resestipendium på 35 000 kronor! Den 10 juni kommer projektet att avslutas med ett gemensamt studiebesök på KTH.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Söndag 9/2
Medlemsmöte/Öppet hus Föreningen Villa Skogas Vänner
Tisdag 11/2
Föredrag: Historia kring vikingens vattenleder i Mälaren med Draget i Håbo
avståndsannons

UBG Öppet hus jan 20

TKBTK jan 20

Sjöräddningen

UBROs egen

Barncancerfonden pluggannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Håll Sverige rent

UBRO Panorama gif-fil
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen