Avslutsbanner
Avslutsbanner topp 2
Förstasidan Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 01:18 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Bidrag från Länsstyrelsen stöttar tio kommuners arbete med klimatanpassning
Nyhet från Länsstyrelsen i Stockholm


Nyhet från Länsstyrelsen i Stockholm 2023-05-17

Länsstyrelsen Stockholm har fördelat 1,2 miljoner kronor till tio kommuner i länet. Bidraget ska användas till det lokala arbetet med klimatanpassning och riskhanteringsplaner för att bland annat minska risken för översvämning.

Under våren har kommuner i Stockholms län kunnat ansöka om medel för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden med särskilda behov av klimatanpassning. Totalt har tolv ansökningar kommit in till Länsstyrelsen, som på regional nivå samordnar arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Tio kommuner har fått sina ansökningar godkända och de får dela på sammanlagt 1 200 000 kronor.

Flertalet projekt fokuserar på att utreda åtgärder som kan genomföras för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna. Resultatet kommer kommunerna att kunna använda i sitt arbete med klimatanpassning och inkludera i bland annat översiktsplaner, klimatanpassningsplaner och vattentjänstplaner.

Exempel på projekt som kommer att genomföras är dagvattenutredningar och en kartläggning av påverkan från värmebölja och vilka åtgärder som behöver genomföras för att motverka effekter från högre temperaturer.

”Detta är tredje året som vi delar ut bidrag till kommuner för att arbeta med klimatanpassningsåtgärder. I år ser vi att många av ansökningarna i större utsträckning fokuserar på fördjupade utredningar och konkreta åtgärder, vilket visar att kommunerna kommit allt längre i sitt arbete med klimatanpassning”, säger Louise Schlyter, chef för enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen.


Projekt som har beviljats pengar:

  • Dagvattenutredning Nora, Danderyds kommun
  • Integrerade system för klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljön, process och lagrum, Norrtälje kommun
  • Skyfallsåtgärder för en avloppspumpstation, Nynäshamns kommun
  • Information till fastighetsägare, Sollentuna kommun
  • Fördjupad konsekvensanalys skyfall, samhällsviktig verksamhet, Solna stad
  • Säkerställa långsiktig hantering av skyfallsrisker, Södertälje kommun
  • Klimatanpassningsplan, Upplands-Bro kommun
  • Kartläggning över klimatanpassningsåtgärder vid värmebölja, Vallentuna kommun
  • Förstudie klimatanpassning Resarö, Vaxholms stad
  • Utredning av krondike, Österåkers kommun


Varje kommun beviljades 120 000 kronor.


Via länken kan du läsa mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Tipsa en vn Skriv utKalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.
avståndsannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Röda Korset Medmänniska

Facebook

Rädda Barnen

Toppbanner UBRO

UNHCR artikelannons människor i nöd mars 22

UBRO Panorama gif-fil

Håll Sverige rent artikelannons jan 23

Suicide Zero

Avslutsbanner topp
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen