UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Söndagen den 28 november 2021 - klockan 01:17 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Därför ska vi i Upplands-Bro rösta i EUvalet 


Karin Sidén 2019-05-21

Söndagen den 26 maj går vi i Sverige till valurnorna igen. Det är EU-valet som stundar. 

Med känslan av att det var alldeles nyss vårt svenska val gick av stapeln kanske det stundande EUvalet känns ljummet och avslaget. Till och med ointressant!?


Därför vände jag mig till våra lokala partier för att få politikernas syn på EUvalet och varför det är viktigt att rösta. 

Mellan den 23 och 26 maj är det EU-val i alla 28 medlemsländer (hade varit 27 om Brexit gått igenom). Sammanlag är det 751 EU-parlamentariker som ska väljas (705 stycken om Brexit hade genomförts) varav 20 svenska. Vill du veta mer om valet till Europaparlamentet? Klicka här!

Eftersom EU-valet för många känns abstrakt och avlägset - vad har lilla jag att säga till om i Bryssel... - har jag tagit hjälp av våra lokala politiker för att ta reda på varför det faktiskt är viktigt att "lilla jag" använder min demokratiska rätt, och skyldighet, att göra min röst hörd. Med hjälp av fyra frågor har de fått ge sin syn (utifrån partiets grundsyn så klart) på EU-valet.

Svaren på frågorna till våra lokala politiker är sammanställda parti för parti och redovisas nedan. Partierna kommer i storleksordning utifrån hur många mandat de fick här i kommunalvalet 2019 (och vid lika antal mandat i bokstavsordning):
Socialdemokraterna


1) Varför ska man rösta i EU-valet?

För att vara med och påverka vilken politiker och vilka partier som ska representera dig och Sverige i Europaparlamentet. Ungefär hälften av kommuner och regioners verksamhet påverkas av EU-lagstiftning, direkt eller indirekt. 

Det kan exempelvis handla om reglerande miljöbestämmelser vid byggandet av en ny förskola, hur lokaltrafiken ska upphandlas eller gemensamma riktlinjer för sysselsättning och utbildning. Med andra ord sätter EU ramarna för svensk lokal- och regionalpolitik, vilket i sin tur påverkar din vardag.

Valet ger Dig rättighet och ansvar att påverka vilket Europa, Sverige, Upplands-Bro vi vill ha.


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? Nämn 2-3 frågor.

Socialdemokraternas främsta mål i EU-valet är att stoppa högerextrema partier från att växa, vi måste sätta stopp för krafter som vill begränsa yttrandefrihet och demokratiska rättigheter som vill  ta ifrån kvinnor deras rättigheter, öka klyftorna mellan människor, krafter som förnekar klimatutmaningarna.

Socialdemokraterna vill förhindra konkurrens med dåliga arbetsvillkor och verka för lika lön för lika arbete.

Socialdemokraterna ser att säkerhetsläget i vår del av världen har försämrats det gäller terrorism, cyberhot, påverkansoperationer, våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. I det nya omvärldsläget är EU viktigare än någonsin för Sveriges säkerhet och vi vill se ett förstärkt samarbete på mellanstatlig grund.

Socialdemokraterna anser att vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt genom att upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU.


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap?

Genom vårt medlemskap kan vi vara med och påverka utvecklingen i Europa. Vi är med och driver EU åt rätt håll och vi socialdemokrater sätter fokus på frågor som jobb och ekonomi, en rättvis arbetsmarknad, migration, miljö- och klimat samt fred och säkerhet.


4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet?

Beslut i EU påverkar dig i din vardag! Ta din rättighet, möjlighet och ditt ansvar att vara med och påverka, vilket EU vi ska ha, vilken politiker och vilka partier som ska representera dig och Sverige i Europaparlamentet.

Valet ger Dig rättighet och ansvar att påverka vilket Europa, Sverige, Upplands-Bro vi vill ha. Rösta i valet till Europaparlamentet! Du kan förtidsrösta from 8 maj och valdagen är 26 maj.
Moderaterna

1) Varför ska man rösta i EU-valet?

För att det som beslutas i europaparlamentet påverkar oss i Sverige och Upplands-Bro till så stor del. Genom att spela en aktiv roll i samarbetet, vilket Moderaterna vill att Sverige gör, kan vi dessutom påverka utvecklingen, inte bara påverkas av den.


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? Nämn 2-3 frågor.

Moderaterna prioriterar att göra Upplands-Bro, Sverige och Europa tryggare. Vi ska sätta stopp för de internationella stöldligor som idag ligger bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Och stärka polissamarbetet genom att den europeiska polisbyrån, Europol, ska få mer resurser. EU ska gemensamt bekämpa terrorismen.

Vi vill prioritera klimatsmart kärnkraft för att rädda klimatet. Genom att satsa på modern och säker kärnkraft kan vi minska Europas beroende av smutsig kolkraft och rysk gas.

Europa och Sverige saknar en fungerande invandringspolitik. Det vill Moderaterna ändra på. Europa behöver en kontrollerad och förutsägbar invandring. Vi måste ha koll på EU:s yttre gräns. Rätten till asyl ska prövas vid gränsen, på ett rättssäkert och effektivt sätt. Sverige ska inte fortsätta ta ett oproportionerligt stort ansvar för invandringen till Europa. 

Europa behöver mer frihet, företagsamhet och framtidstro och mindre regelkrångel.


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap?

Sverige är ett exportberoende land och EU:s inre marknad är helt avgörande för vårt välstånd. Vi behöver också samarbetet för att klara att lösa problem som gränsöverskridande brottslighet, terrorism och klimatförändringarna.


4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet?

Gå och rösta i europaparlamentsvalet! Innan du lägger din valsedel i urnan, fundera på om du vill stoppa fria rörligheten för kriminella, ha minskat regelkrångel och minskad överstatlighet eller om du vill backa tillbaka svensk jämställdhet, ha ökad överstatlighet och mer tysk kolkraft.
Sverigedemokraterna

1) Varför ska man rösta i EU-valet?

Det är viktigt att du går och röstar och på så sätt använder dina demokratiska rättigheter för att påverka utvecklingen inom EU. Vi behöver reformera EU inifrån, då behövs många röster för det arbetet – också din röst!


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? Nämn 2-3 frågor.

Sverigedemokraterna är för en utveckling där EUs makt över Sverige tar några steg tillbaka.

Vi vill vara kvar i EU, men tycker att Bryssels makt över vårt land är för omfattande.

Att vi reformerar EU till förmån för ett mindre överstatligt och mer demokratiskt funktionssätt.

Vi vill kraftigt sänka EU-avgiften och minska EU-budgetens kostnader lika mycket. Sverigedemokraterna säger nej till alla EU-skatter.


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap?

Sverige får tillgång till många och stora marknader utan tullar och byråkrati. Det är viktigt för ett litet land som Sverige med en öppen ekonomi som är exportberoende.


4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet?

Vår kanske främsta motståndare i det här valet är soffan! Därför är det oerhört viktigt att just Du går och röstar – på Sverigedemokraterna!
Liberalerna

1) Varför ska man rösta i EU-valet?

De beslut som tas på EU-nivå påverkar i hög grad även Sverige


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? Nämn 2-3 frågor.

Vi är det mest EU-positiva partiet där vi vill ha mer samarbete, öppenhet och en gemensam europeisk framtid där vi har friheten att jobba, plugga, resa och handla fritt inom EU.

Vi vill införa en europeisk koldioxidskatt och ser överhuvudtaget stora fördelar med samverkan inom miljöområdet då miljöfrågorna inte har nationsgränser.

Vi vill ha ökat samarbete mot brottslighet och terrorism (ett europeiskt FBI), gemensam gränspolis och hårdare kamp mot människohandel


3) Vad är fördelen med att svenskt EU-medlemskap?

Tillsammans blir vi europeiska länder en kraft i världen och en röst att räkna med. Det är bara tillsammans vi kan lösa de riktigt stora frågorna som klimatkrisen, säkerheten, jobben, brottsbekämpningen och vårt gemensamma ansvar för världens flyktingar.


4) Har du/ditt parti någon särskild hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet?

Det som händer i EU påverkar också Upplands-Bro. Du som gav din röst på Liberalerna i lokalvalet får därför gärna också lägga din röst på Liberalerna i EU-valet.
Kristdemokraterna

1) Varför ska man rösta i EU-valet? 

EU samarbetet är startat efter erfarenheterna från andra världskriget för att motverka en återupprepning. Ett fredsprojekt! 

Ur samarbetet kommer många andra fördelar med lösningar på problem som kräver gränslösa lösningar. Många nämner exempelvis dagens miljöproblem och kriminalitet som kräver gränslös samverkan.


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? Nämn 2-3 frågor.

Kristdemokraterna vill värna EU:s grundläggande syfte: fred genom ekonomiskt samarbete. Det var kristdemokrater som lade grunden för Europasamarbetet i en tid då kontinenten var i spillror efter två världskrig. Vi har en djup förståelse för vad samarbetet betyder för Sverige och värdet av en stark europeisk värdegemenskap. 

EU:s uppdrag är i grunden att värna freden, friheten, säkerheten och välståndet – genom handel, respekt för mänskliga rättigheter och den fria rörligheten. Det var anledningen till att unionen bildades och det är det som fortsatt måste vara fokus.


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap?

Lösningarna på Europasamarbetets problem ligger inte i att göra välfärdsfrågor eller detaljer i arbetsmarknadspolitiken till angelägenheter för Bryssel. Inte heller ligger det i att ge EU beskattningsrätt eller chockhöja Sveriges medlemsavgift. EU behöver vara lagom, inte i sin vilja eller kraft att lösa problem, men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. 

Kristdemokraterna vill ha ett EU som fortsätter utveckla den inre marknaden, tar ansvar för miljöproblemen, säkrar tryggheten och är en tydligare röst för demokrati, frihet, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom som utanför unionen.

4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet?

Gör Din röst hörd genom att utnyttja rätten att uttrycka Din övertygelse. Gå och rösta!

Vänsterpartiet

1) Varför ska man rösta i EU-valet?  

Klimatet och miljöförstöring känner inga gränser. Det är viktigt att driva på för en radikal omställning för att rädda vår planet NU. Krafttag inom miljöområdet blir effektivast om vi samarbetar över gränserna.

Inom Europa växer högerpopulismen som attackerar vår demokrati och friheten för kvinnor, för HBTQ-personer, för människor från andra länder och världsdelar. En utebliven röst är att ge walk over till dessa krafter.


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? Nämn 2-3 frågor. 

Miljöpolitiken: Vänsterpartiet har, enligt EU:s miljögrupp CAN, den bästa klimatpolitiken av alla svenska partier och hör till de 8 bästa inom hela Europa. Miljöfrågorna återspeglas i alla politiska områden där Vänsterpartiet agerar inom EU.

Att värna kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar: Kvinnors rättigheter blir alltmer hotade i Europa. Vänsterpartiet har alltid med kvinnors rättigheter, barns och HBTQ-personers rättigheter i alla frågor som man agerar inom i EU.


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap? 

Vänsterpartiet är EU-kritiskt, men har pausat kravet på utträde eftersom vi anser att det bästa sättet att genomföra en kraftfull miljöpolitik är tillsammans med de övriga EU-länderna.


4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet? 

En röst på Vänsterpartiet är en röst för dig som vill rädda miljön det vill säga vår planet samt försvara demokrati och frihet för alla i Europa.
Centerpartiet

1) Varför ska man rösta i EU-valet?

Därför att EU är det viktigaste europeiska fredsprojektet någonsin. Därför att vi nu försöker lösa våra gemensamma europeiska problem på fredlig demokratisk väg istället för att kriga - och du kan vara med och påverka detta arbete med din röst. Det är en fantastisk möjlighet som människor för 100 år sedan inte ens kunde drömma om. 

Du ska också rösta därför att det som händer i EU påverkar Sverige nationellt, regionalt och kommunalt. Visste du att cirka hälften av punkterna på en dagordning i ett svenskt kommunfullmäktige direkt eller indirekt påverkas av EU?


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet? 
Nämn 2-3 frågor.


Centerpartiet är för EU men menar att det är viktigt att unionen fokuserar på rätt saker och inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

Centerpartiet jobbar mycket hårt för bättre djurskydd i hela Europa. Den frågan hänger också ihop med vår hälsa. Vi måste få ett bättre europeiskt djurskydd och minska användningen av antibiotika i jordbruket. Det är en ödesfråga också för oss människor. Redan idag dör fler än 30 000 européer varje år av antibiotikaresistenta bakterier.

Det kanske inte är en särskiljande fråga mot de flesta av de svenska partier som ställer upp i EU-valet, men Centerpartiet kommer garanterat driva stenhårt motstånd mot den högerpopulism som vill nedmontera demokratin, frihet, jämlikheten och rättsstaten. Det behövs kraftfulla sanktioner mot EU-länder som inte lever upp till principerna för demokrati och rättsstat. 


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap?

EU ger svenska företag tillträde till världens största inre marknad. Svenska ungdomar kan resa, jobba och studera i unionens länder. Sverige är ett litet exportberoende land som inte kan stå utanför en sådan stor gemenskap. 

Genom vårt medlemskap kan även Sverige vara med och påverka. (Centerpartiets nuvarande EU-parlamentariker, Fredrick Federley har fått igenom flest ändringsförslag av samtliga svenska EU-parlamentariker under mandatperioden: 3059 stycken!)


4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet?

Rösta på Centerpartiet för ett fritt, demokratiskt och miljövänligt EU som står upp för rättsstat, demokrati och pressfrihet. Det är oerhört viktigt att rösta för att motverka de högerpopulistiska krafter som attackerar de mänskliga värden vi alla tog som självklara för bara några år sedan.  Och rösta för krafttag mot klimathotet och rösta för bättre djurskydd i hela Europa. Rösta på Centerpartiet!
Miljöpartiet

1) Varför ska man rösta i EU-valet?

När svenskarna går till EU-val den 26 maj är det mycket som står på spel. Utrymmet för civilsamhället krymper runt om i unionen, pressfriheten hotas och länder som Ungern och Polen inför lagar som helt går emot EU:s grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati. De högerextrema krafterna från de olika medlemsländerna samarbetar också allt mer i EU-parlamentet. 

Om opinionsläget håller i sig kan de få avgörande inflytande i EU-parlamentet efter valet. Om våra svenska värden, som jämställdhet, demokrati och frihet, ska fortsätta att genomsyra EU:s arbete krävs det att valet vinns av demokrater. Även klimatarbetet, inklusive energi- och transportpolitiken, kommer att påverkas av valresultatet. De satsningar på förnybar energi, enklare tågresor ut i Europa och forskning inom miljöteknik som vi i Miljöpartiet har kämpat för är långsiktiga projekt, beroende av en långsiktigt hållbar politik. 

En majoritet i EU-parlamentet med en hög andel klimatförnekare ger inga garantier för att EU fortsätter arbetet mot en hållbar union som lever upp till Parisavtalet. Vi måste se till att EU har kapaciteten att möta de hot som klimatförändringarna medför. Den politik som EU:s medborgare röstar för kommer utan tvekan att påverka Sveriges politiska riktning – vilken politik det blir är upp till väljarna.


2) Vad särskiljer ditt parti från övriga svenska partier som ställer upp i EU-valet?

Det pågår en stor ungdomsrörelse för klimatet i hela världen och inte minst i Europa och Sverige. Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Miljöpartiet går till val med en stark och modig klimatpolitik. Vi är redo att ta de beslut som krävs för att minska utsläppen. 

Miljöpartiet driver bland annat en maxgräns för hur mycket EU-länder får släppa ut. Miljöpartiet går också till val på en gemensam tågunion i Europa för att underlätta tågresandet. 


3) Vad är fördelen med ett svenskt EU-medlemskap?

I vårt Europa ska HBTQ-personer kunna leva fritt, kvinnor få bestämma över sina egna kroppar och flyktingar ha rätt att söka skydd. Många frågor mår bra av mer gemensamt ansvarstagande och samarbete, till exempel klimat- och miljöfrågorna, mänskliga rättigheter och asylpolitiken.  


4) Har du / ditt parti någon hälsning till väljarna i Upplands-Bro inför valet? 

Många partier pratar klimat och miljöfrågan nu vilket vi välkomnar, men när vi sitter i förhandlingar och driver förslag för minskade utsläpp och kraftfulla åtgärder för att möta klimatförändringarna röstar de mot.

Det spelar också en avgörande roll vilken grupp partiet tillhör i EU-parlamentet. Miljöpartiet ingår i den gröna gruppen där frågorna står högst på agendan. 

Den gröna gruppen arbetar bland annat för:

Ekonomiska och sociala reformer för en hållbar utveckling, för människor och natur. En demokratisk process som länkar samman handel, säkerhet, ekonomiska och sociala frågor med miljö, kulturella och demografiska rättigheter. Förbättrade demokratiska strukturer för att möjliggöra deltagande i det politiska beslutsfattandet.

Tipsa en vän     Skriv utKalender

Lördag 4/12
Julmarknad i Bro Församlingshem
Julmarknad på hembygdsgården Klint i Bro
Julmarknad på Ladan Öråker
Musik i adventstid - välgörehetskonsert i Håtuna kyrka
Torsdag 9/12
Julerian i Bro C
Söndag 12/12
Julmarknad på Stationshuset i Bro
Lördag 18/12
Julmarknad på Ladan Öråker
avståndsannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

UBROs egen

Barncancerfonden pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Larmassistans artikelannons
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen