Avslutsbanner
Avslutsbanner topp 2
Förstasidan Onsdagen den 7 juni 2023 - klockan 23:36 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Valrörelsen är igång! Politikerutfrågningarna har börjat och först ut var Företagarna


Karin Sidén 2022-05-11

Redo för valrörelsens första paneldebatt! <br />Från vänster: Marcus Sköld (M), Erik Karlsson (V), Camilla Janson (S), Hans &Aring;berg (L), <br />Katarina Olofsson, (SD), Mattias Peterson (C), Jan-Erik Björk (KD) och Sara Ridderstedt (MP). <br />(Fredrik Kjos (M) samt Jan Stefansson (KD) kunde ej närvara)
Bild:Karin Sidén
Redo för valrörelsens första paneldebatt!
Från vänster: Marcus Sköld (M), Erik Karlsson (V), Camilla Janson (S), Hans Åberg (L),
Katarina Olofsson, (SD), Mattias Peterson (C), Jan-Erik Björk (KD) och Sara Ridderstedt (MP).
(Fredrik Kjos (M) samt Jan Stefansson (KD) kunde ej närvara)


VAL 22   I radio, TV och i sociala medier börjar tecknen på att det är valår i år att synas allt mer frekvent. Även här på hemmaplan har val-upptakten börjat så smått och allt mer intensivt kommer det så klart att bli ju närmare valdagen, den 11 september, vi kommer!

Här i Upplands-Bro kommer politikerna, precis som överallt i vårt avlånga land, att jobba hårt för att få just din röst. I politikerutfrågningar, "torgsnack", dörrknackningar och andra forum. Här i UBRO och i Mitti kommer de också att höras och synas. 

Redan nu har två stora intressegrupper bjudit in till politikerutfrågningar. Först ut var Företagarna Upplands-Bro och därefter var det LRF Upplands-Bro. Självklart var UBRO med vid båda tillfällena för att lyssna på vad som debatterades.

Här kommer några axplock från det som sas på Bro Park när Företagarna bjöd in till paneldebatt.

Det är valår i år! Det innebär att det blir ett stort fokus på lokalpolitik - och politiker - i "Upplands-Bro-media" (läs UBRO och Mitti). Kanske har du redan koll på partierna och deras representanter - grattis i så fall! - annars är det hög tid att börja läsa på. För även om skillnaderna kan upplevas som små mellan de olika partierna på kommunnivå så spelar det faktiskt roll vilket parti man lägger sin röst på!

De kommande månaderna kommer det erbjudas många chanser för oss kommuninvånare att sätta oss in i de politiska spörsmålen. Ta den chansen! Genom att läsa på och faktiskt "känna politikerna på pulsen" när tillfälle till det ges (till exempel vid torgmöten) så är det lättare att göra ett medvetet och välinsatt val när valdagen väl kommer. Och har du möjlighet att vara åhörare vid någon av de politikerutfrågningar som kommer att arrangeras så är det både intressant och lärorikt.

Hittills har två för kommunen viktiga intressegrupper, Företagarna samt LRF, bjudit in till politikerutfrågningar för att sätta särskilt ljus på de egna hjärtefrågorna. UBRO var så klart närvarande!

Först ut var Företagarna Upplands-Bro, som i slutet av april bjöd in representanter från de åtta partierna till en utfrågning på Bro Park. Utfrågningen leddes av Fredrik Östbom, Företagarnas näringslivspolitiska expert, som inledde debatten med att känna panelen lite på pulsen med två frågor om det lokala näringslivet:

-Hur stor del av kommunens skatteintäkter kommer från lokala företag med färre än 50 anställda? 

Gissningarna från panelen spretade något, där några svar var i närheten av rätt siffra medan andra var längre ifrån.

Det korrekta svaret är 32%, vilket är fyra procentenheter högre än rikssnittet. I pengar innebär det att småföretagen genererar ungefär 400 miljoner skattekronor till kommunkassan.

-Hur stor andel av alla företag i Upplands-Bro tillhör kategorin småföretag (mindre än 50 anställda)?

I den här frågan var spridningen på gissningarna större, men ett svar var så gott som mitt i prick; korrekt svar är 96,8 procent (Camilla Janson, (S), gissade 96%).

Med avstamp i den smått hisnande siffran att fler än 19 av 20 företag i Upplands-Bro är enmans- och småföretag klev Fredrik Östbom så in på vad som är angelägna frågor hos de lokala företagen. Högst på viktighetslistan står trygghetsfrågor följt av upphandlingsfrågor, men även kommunens service till företag (typ tillståndshantering, bygglov etc) och näringslivsklimat är något som engagerar.

Trygghet

-Otryggheten ökar för företagare. Andelen företag som utsätts för brott ökar. Framförallt är det vardagsbrotten så som klotter och skadegörelse samt stölder som ökar. Dieselstölder, katalysatorer etc. Hur tänker ni politiker kring den här frågan? undrade Fredrik Östbom vänd mot panelen. Alla åtta fick möjlighet att besvara trygghetsfrågan och här kommer några av svaren:

Camilla Janson, (S), var först ut:

-Det här är en problematik som kräver samarbete. Ingen kan göra allt själv. Inte företagaren. Inte kommunen. Inte polisen. Vi har olika ansvarsområden och måste samverka för att få resultat. 2016 påbörjades en långsiktig strategi för trygghetsfrågor och den har fortsatt under den här mandatperioden. Det är en stor fråga, en långsiktg fråga som vi måste jobba samlat med. Och där kan jag uppleva att vi har en bred samsyn i den här kommunen när det gäller de här frågorna. Tillsammans och långsiktigt!

Hans Åberg, (L), tog över mikrofonen:

-Väldigt väl uttryckt Camilla! I kommunen så har vi satt luppen på den här frågan. Vi har satt igång en massa aktiviteter för att jobba med det här tillsammans. Vi har skapat ett Trygghetscenter, vi har byggt in system för hur man kontinuerligt ska kunna följa trygghetsutvecklingen på lokal nivå, vi har tagit tag i de hårda frågorna, kameraövervakning och rondering med vakter och så vidare. Det är ett kontinuerligt arbete. Finns inga enkla recept. Vi måste jobba med alla verktyg vi har. Det finns liksom inga unika verktyg som till exempel vi liberaler, eller Socialdemokraterna står för utan det är bara att jobba på helt enkelt. Tillsammans.

Erik Karlsson, (V):

-Det görs mycket bra i kommunen för att få lite mer ordning och reda i samhället men vi i Vänsterpartiet tycker att vi tappar en bit och det är att ta hand om problem på "låg nivå", kanske redan på förskolenivå. Ofta ser ju personalen, är lyhörda för, barn som far illa - eller mår illa. Det är ju de som ofta sedan rekryteras till de här grupperna som skapar otrygghet i samhället. 

Katarina Olofsson, (SD):

-Som ni hör är vi ganska överens. Vi jobbar mycket ihop, över partigränserna. Jag tror att det allra viktigaste är att ta hand om våra allra yngsta. Det ska vara mer vuxna i rummet. Det skulle vara trevligt att se fler vuxna röra sig ute, i närheten av skolor och i centrum till exempel, så att de unga får goda förebilder. Och vi måste även se till att det är mer ordning och reda i skolorna.

Centerpartiets nytillträdde partiledare Mattias Peterson:

-Det är mycket bra som sagts som jag stämmer in på. Men jag tycker en viktig sak som man tänker på vid fysisk planering är att man bygger in andra saker än bara bostäder och kontorslokaler och sådant. det är viktigt att det finns kultur och fritid. Möjligheter för folk att vistas dygnets alla timmar i våra områden. Bygga bort de här tomma, mörka, tysta platserna som bjuder in till verksamheter man kanske inte vill ha där. Vi ska göra det tillsammans. Inom kommunen. Mellan kommuner, de närliggande. Fortsätta satsa på trygghetsvärdar.

Offentlig upphandling

Frågeställning nummer två gällde upphandling. Fredrik Östbom:

-Vi inledde med att konstatera att småföretagen är väldigt viktiga för Upplands-Bro. När vi pratar om upphandling så är konkurrens, att många företag deltar, jätteviktigt för att samhället ska få valuta för skattepengarna. Problemet är att idag står två av tre småföretag utanför offentlig upphandling för att de tycker att det är för krångligt. Det är svårt. Byråkratiskt. Man har inte tid. Vi vill så klart att små företag ska göra affärer med det offentliga så min fråga till er är:

-Hur säkerställer vi att kommunen jobbar mer med småföretag när det gäller offentlig upphandling? Finns det en upphandlingspolicy för småföretag?

Först till mikrofonen var den här gången var Jan-Erik Björk, (KD):

-Lagen om offentlig upphandling, LOU, är ur ett företagarsynpunkt ett mörker egentligen. Jag har jobbat med upphandling sedan 1990 som upphandlare inom Försvarets materielverk. Det är komplicerat och blev mycket mer komplicerat när vi gick in i EU. Och här i kommunen finns det särskilda upphandlare för att försöka hålla ordning på alla regler. Det finns en policy att handla nära, av miljöskäl och för att gynna små företag, men är det över vissa beloppsgränser är det genast mer komplicerat för då måste vi upphandla i hela Europa. 

Svarsmässigt rådde stor enighet i upphandlingsfrågan. Alla var eniga om att det måste gå att vässa upphandlingarna så att de små, lokala företagen också kan delta. Regelverket ska vara tydligt, enkelt att följa och bara innehålla viktiga regler, inte regler för reglernas skull. Eller som Centerns Mattias Peterson uttryckte det: Upphandlingarna måste avkrånglifieras!

Det kom ett flertal förslag på lösningar från panelen. Bland annat så nämndes till exempel "tekniska lösningar" där man i upphandlingen specificerar med väl valt vokabulär i beställningen och med en klar prioriteringsordning på vilka kriterier som ska väga tyngst. Eller att man gör delade upphandlingar så att även det lilla företaget som inte kan vara med som ensam leverantör i ett jätteprojekt kan vara med i en mindre del. Redan idag bjuder kommunen in till regelbundna upphandlingsskolor så att företagen -och tjänstemännen blir bättre i sina delar av processen, något som panelen var eniga om måste fortsätta.

Service, myndighetsutövning och näringslivsklimat

Kvällens tredje diskussionsämne handlade om kommunens och näringslivets "beröringspunkter", i form av service, myndighetsutövning och näringslivsklimat.

-Vad behövs för att Upplands-Bro ska klättra tillbaka upp i toppen i Svenskt Näringslivs undersökning där kommunen sjönk från plats 12 till plats 50 i den senaste undersökningen.

Sara Ridderstedt, (MP) sa bland annat:

-På rikssidan har vi försökt förbättra förutsättningarna för små företag. Lokalt måste vi erbjuda en fungerande kommunal service, fysisk infrastruktur, tillgång till mark, till lokaler, regelförenkling så långt vi kan ta den. Kollektivtrafiken är jätteviktig. Men också tillgång till bostäder och arbetskraft. Det finns massor med saker vi kan sitta här och lista. Det är cykelvägarna för dem som cykelpendlar. och kontakterna med kommunen måste man som företagare känna att det går smidigt och man får dt man betalar för. Det gäller allt från miljötillsyn, skyltlov och tillståndshantering till bygglov. Det ska vara smidigt att hitta handlingar och det har vi ju hört här tidigare att det kanske inte upplevs så. Och då blir det inte företagsvänligt.

Marcus Sköld:

-Självklart ska vi jobba med näringslivsfrågorna. Vi ska inte ge oss förrän vi är i topp! Under den här mandatperioden har vi låtit kommunens tjänstemän genomgå SKLs utbildning "Förenkla helt enkelt". Jag tror att den kommer att få genomslag framöver så jag hoppas att siffrorna kommer att se bättre ut nästa gång. Vi strävar efter att bli Sveriges digitaliseringskommun och arbetar hårt med E-tjänsterna, som ju förenklar för företagen vid till exempel ansökningsförfaranden.

Mattias Peterson var åter inne på spåret med avkrångligfiering:

-Företagarna möts av 1 200 lagar i Sverige. 2 200 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd. Vi måste underlätta. Vi måste avkrånglifiera!

En annan angelägen fråga ur ett företagarperspektiv, som gång på gång har förts fram och som fortfarande inte "gått i mål" är frågan om att (alltid) ha ett företagarperspektiv i den politiska och kommunala beslutsprocessen. Som till exempel vid ett vägbygge. Hur påverkas företagen i ett område om vägarna stängs av? Eller görs väldigt smala under ett vägarbetesprojekt? Kan leveranser komma fram ändå? Går det att öppna en annan tillfällig infart så att företaget/företagen ändå kan få leveranserna? 

De åtta politikerna i panelen var rörande överens i sina svar; att det är viktigt att tänka i ett företagsperspektiv i beslutsförfarandet, precis som man har ett barnperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Det är många som hoppas på det - inte minst lantbrukarna i kommunen som ett par veckor senasre hade sin egen politikerutfrågning i Kulturhuset i Kungsängen. Artikeln från det evenemanget kommer snart!

Slutspurt

I slutspurten gavs 30 sekunder per paneldeltagare till att nämna två företagsfrågor man kommer jobba för efter valet:

Hans Åberg, (L):

-Jag kommer jobba för vad jag kallar en SMÅKA, där varje beslut i kommunen ska innehålla en småföretagarkonsekvensanalys. Är det här bra eller dåligt för företagen? Det andra är det här med upphandling. Det måste vi se över helt enkelt.

Mikrofonen lämnades vidare till Camilla Janson, (S), som höll med om vikten av ett småföretagarperspektiv och sedan utvecklade tankarna kring upphandling:

-Jag tänker på det här med upphandling. Där måste vi vässa oss som organisation och bättre anpassa den. Vi måste fortsätta samarbeta för det är bara så vi kan komma framåt.

-Upphandlingen absolut! Det tror jag att vi nog alla är överens om. Sedan ser jag att vi har ganska gott om ungdomar som inte gör något. Vi behöver ha något gemensamt så att vi får ut dem i arbete, sa Erik Karlsson, (V).

-Att införa servicegarantier och utöka E-tjänstservicen som vi har påbörjat, svarade Marcus Sköld, (M), på långt under tilldelade 30 sekunder. 

Katarina Olofsson, (SD):

-Jag tycker vi ska satsa på tryggheten och kanske ge en kanal in för företagare att anmäla otrygghet så att vi kan ta upp det i vårt trygghetsutskott. Sedan är upphandlingsfrågan viktig. Där finns det stora möjligheter att använda små, lokala företag. Om man vill.

Mattias Peterson, (C):

-Vi behöver fler matföretagare, speciellt som vi ser nu i krisen bortom oss. Att utveckla möjligheten för lantbruksnäringen att ha fler ben att stå på såsom gårdsförsäljning, turism, uthyrning av verksamhet. Det måste också vara enklare för livsmedelsproducenter att bedriva företag. 

Jan-Erik Björk, (KD):

-När det kommer en ny regel ska två bort. Om vi kunde halvera handläggningstiderna i kommunen - det är en klar ambition.

Sara Ridderstedt, (MP):

-Mycket av det som sagts i kväll har jag också varit inne på och det står Miljöpartiet fortfarande för. Men jag måste också säga att på riksdagsnivå så är det klimatomställningen som gäller! Lokalt så får jag ta gymnasieungdomar och kunskaper i entreprenörskap.

Och därmed avslutades politikerufrågningen för den här gången. På det hela taget skulle man väl kunna säga att det var en ganska "ljummen debatt", med mer samsyn och liknande svar än det motsatta. Alla partier var eniga om vikten av ett hälsosamt och starkt näringsliv i kommunen och att en viktig del i det är att skapa bra möjligheter till dialog och goda möten.

Eftersom det var en relativt -för att vara politisk debatt- friktionsfri diskussion, där man mer förde dialog utifrån de givna frågorna än hamnade i hetsiga tonlägen så kan nog företagare i kommunen vara trygga i vetskapen att oavsett hur den styrande konstellationen ser ut efter valet i höst så kommer inte några drastiska omsvängningar att ske som försvårar tillvaron.

Tipsa en vän Skriv utKalender

Onsdag 7/6
Röda korsets stick- och språkcafé
Fredag 9/6
Drop-in på Hörselbussen
Lördag 10/6
Röda korsets secondhand o café
Söndag 18/6
Vandring: De vilda blommornas dag
Onsdag 30/8
Drop-in på Hörselbussen
avståndsannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Röda Korset Medmänniska

Facebook

Rädda Barnen

Toppbanner UBRO

UNHCR artikelannons människor i nöd mars 22

UBRO Panorama gif-fil

Håll Sverige rent artikelannons jan 23

Suicide Zero

Avslutsbanner topp
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen