Stark tillväxt för företagen i kommunen


Karin Sidén 2012-10-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
2011 var ett bra år för Upplands-Bros alla företag. Tillväxten var stark och på Företagarnas sammanställning klättrade kommunen med drygt 180 platser till plats 54 i rankingen.

- Fler arbetsplatser och företag inom kommunen är grunden för välstånd, säger kommun-styrelsens ordförande Irène Seth. Hon ser väldigt positivt på utvecklingen bland kommunens företag. Ett ökat företagande och låg arbetslöshet bland kommuninvånarna ger högre skatteintäkter, vilket i sin tur ger bättre välfärd och större svängrum att föra den kommunpolitik man vill.

Årets Företagarkommun utses varje år och är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC där de varje år gör en sammanställning över det gångna året. Det man väger in i uträkningen för kommunernas tillväxt är företagens bokslut (omsättning, resultat och kreditvärdighet) och antal företag. Utifrån dessa parametrar rankas sedan kommunerna och syftet med det är att kunna uppmärksamma särskilt framgångsrika kommuner där företagandet uppvisar starkast tillväxt.

Upplands-Bro gjorde ett remarkabelt skutt i den senaste rankingen i Årets Företagarkommun. Från plats 240 klättrade kommunen otroliga 186 placeringar till en hedersam 54 plats.

- Det är väldigt positivt för Upplands-Bro att företagens tillväxt är stark och att företagsklimatet i kommunen förbättrats, säger oppositionsrådet Camilla Janson (S). Vi kommer självklart arbeta vidare för att göra Upplands-Bro till en ännu bättre företagarkommun.

UBRO har tyvärr inte kunnat nå Mathias Forsberg, Upplands-Bros näringslivschef, för ett uttalande, men i ett pressmeddelande på kommunens hemsida säger han:
- Det är mycket glädjande att se att företagen i Upplands-Bro uppvisar starka siffror och stärker sina positioner gentemot övriga Sverige.